Lysmesteren

Fysikkprofessor Johan Moan mottok UiOs forskingspris for 2010.

Litt krem og litt lys - slik blir en kur for hudkreft til. Kreftsyke har mye å takke Johan Moan for. Foto: Ola Sæther

Det var professor Johan Moan som oppdaget at solen er kroppens viktigste D-vitaminkilde.

Lenge var professor Johan Moan alene om å hevde at lys kan helbrede kreft. Han fikk ikke støtte til forskningen sin og møtte motstand og hoderisting. I dag kan uttallige kreftpasienter verden over takke nettopp Johan Mohan for at de har sluppet unna hudkreften uten kirurgiske inngrep.

Enkel behandling

Sammenhengen mellom solstråling og hudkreft står sentralt i Moans forskning. På bakgrunn av hans forskning ble fotodynamisk behandling av hudkreft etablert i Norge. Og behandlingen er såre enkel: En spesialkrem smøres på huden. Tre timer senere belyses huden med rødt lys, hvorpå alle kreftcellene dør. Utrolig nok er de friske cellene fortsatt like friske og huden like fin. Uten ett arr.

Positivt med solarium

På begynnelsen av 1990-tallet innledet professor Moan sitt arbeid med D-vitaminforskning. Han viste at solstråling faktisk er hovedkilden til dette vitaminet. Han regnes som en av verdens fremste autoriteter innen dette fagområdet. I 2005 oppdaget han at solarier i beskjedne doser tilfører kroppen mye D-vitaminer og kan virke preventivt mot kreft.

Johan Moan får UiOs forskningspris

Mer om Moans forskning

Portrett av Moan i Apollon

Omtale i Uniforum

Av Stein Roar Fredriksen
Publisert 10. sep. 2012 15:57 - Sist endret 15. juni 2016 16:01