FDG-PET/CT-based assessment of hematologic toxicity following radiotherapy of anal cancer

Joakim Kalsnes, BMF-section, Department of Physics, UiO

Abstract:

Stråledosen til det bloddannede vevet i beinmargen har blitt assossiert med hematologisk toksisitet (lave blodtall) for analkreftpasienter. Det har imidlertid ikke vært mulig å identifisere hvilke pasienter som har størst risiko for hematologisk toksisitet (HT). I dette masterarbeidet er informasjonen fra FDG-PET/CT-bilder og individuelle terapidoseplaner brukt. PET-bildene brukes til å definere aktiv benmarg. Hypotesen er at pasienter som får høy dose til aktiv benmarg, skal ha større risiko for HT. Hypotesen testes vha blodverdier under og etter behandling for pasientene. Resultatene vil bli presentert og diskutert i seminaret.  Arbeidet omfatter bildemateriale ifra 90 pasienter fra ANCARAD (Anal Cancer Radiotheraby Study) -prosjektet.

Publisert 22. jan. 2018 12:16 - Sist endret 22. jan. 2018 12:16