English version of this page

Seksjon for halvlederfysikk

Vår overordnede visjon er "applikasjonsdrevet grunnforskning." Vi adresserer nokså grunnleggende materialvitenskap og fysikk, men har i de fleste tilfeller en klar visjon for hvordan forskningen i et litt lengre perspektiv kan være relevant for fornybar energiteknologi. 

Seksjon for halvlederfysikk er en del av Fysisk Institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Gruppen er den del av det strategiske forskningssenteret LENS (Light and electricity from novel Semiconductors). 

Forskningsgruppe

Bilde: UiO

Les mer på den engelske siden.

Publisert 9. nov. 2010 10:45 - Sist endret 21. jan. 2021 12:25

Kontakt

Seksjonsleder:

Eduard Monakhov

 

Administrativ kontaktperson: 

Kristin Hubred Nygård

 

Besøksadresse:

Kristen Nygaards hus

Gaustadalleen 23A

0373 OSLO

 

Telefon:

+47 22 85 28 79