English version of this page

Seksjon for halvlederfysikk

Vår overordnede visjon er "applikasjonsdrevet grunnforskning". Vi adresserer nokså grunnleggende materialvitenskap og fysikk, men har i de fleste tilfeller en klar visjon for hvordan forskningen i et litt lengre perspektiv kan være relevant for fornybar energiteknologi. 

Bilde av medlemmene i forskningsgruppen

Bilde: UiO

Seksjon for halvlederfysikk er en del av Fysisk Institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Gruppen er den del av det strategiske forskningssenteret LENS (Light and electricity from novel Semiconductors). 

Les mer på den engelske siden.

Publisert 9. nov. 2010 10:45 - Sist endret 10. juni 2021 15:52

Kontakt

Seksjonsleder:
Eduard Monakhov

Administrativ kontaktperson: 
Kristin Hubred Nygård

Besøksadresse:
Kristen Nygaards hus
Gaustadalleen 23A
0373 OSLO

Telefon:
+47 22 85 28 79