Seksjon for halvlederfysikk

Vår overordnede visjon er "applikasjonsdrevet grunnforskning." Vi adresserer nokså grunnleggende materialvitenskap og fysikk, men har i de fleste tilfeller en klar visjon for hvordan forskningen i et litt lengre perspektiv kan være relevant for fornybar energiteknologi.

Les mer på den engelske siden.

Publisert 9. nov. 2010 10:45 - Sist endret 22. feb. 2019 07:48