English version of this page

Seksjon for halvlederfysikk

Vår overordnede visjon er "applikasjonsdrevet grunnforskning". Vi adresserer nokså grunnleggende materialvitenskap og fysikk, men har i de fleste tilfeller en klar visjon for hvordan forskningen i et litt lengre perspektiv kan være relevant for fornybar energiteknologi. 

Bilde av medlemmene i forskningsgruppen

Bilde: Hilde Lynnebakken, UiO

Seksjon for halvlederfysikk er en del av Fysisk Institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi. Gruppen er den del av det strategiske forskningssenteret LENS (Light and electricity from novel Semiconductors). 

Seksjonen er for tiden involvert i rundt 18 eksternt finansierte prosjekter, og sentrale fokusområder er:

  • Bred-bandgap halvledere og transparente elektronisk ledende oksider - spesielt ZnO, SiC og Ga2O3 (spesifikke områder: "kvanteteknologi", "materialsyntese", "doping", "defekter", "strålingsdetektorer", "LED for belysning", "fotovoltaikk og ny generasjons solceller")
  • Halvleder-basert nanovitenskap/teknologi ("innkapslede nanokrystaller", "termoelektriske materialer" og "ion-beam nanostructuring")
  • Høy og middels ren Silisium ("solceller", "urengheter", "strålingsdetektorer", "punktdefekter og diffusjon")

Seksjonen har høy internasjonal synlighet, noe som åpenbares av antall inviterte foredrag på ledende internasjonale konferanser, inviterte artikler, forskningspriser, samt flere internasjonale samarbeidspartnere og prosjekter. Halvlederfysikkdelen spiller også en sentral rolle i Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) – The Norwegian Research Center for Sustainable Solar Cell Technology, finansiert av Norges forskningsråd og som involverer fire forskningspartnere og ni industripartnere.

Masterstudier: Masterstudenter er hjertelig velkomne! Vennligst bruk lenkene "Master studies" og "The Lab" for mer informasjon.

Mulighet for doktorgradsstudier: I gjennomsnitt har vi 1-3 nye doktorgradsstillinger hvert år.

Vitenskapelig har seksjonen en årlig produksjon på ~ 20 journalpapirer, ~ 10 konferansepapirer, 1-3 doktorgrader og 4-6 mastergrader.

Ledige stillinger tilknytttet vår gruppe kan finnes på denne oversikten

Publisert 9. nov. 2010 10:45 - Sist endret 25. mai 2022 09:54

Kontakt

Seksjonsleder:
Eduard Monakhov

Administrativ kontaktperson: 
Kristin Hubred Nygård

Besøksadresse:
Kristen Nygaards hus
Gaustadalleen 23A
0373 OSLO

Telefon:
+47 22 85 28 79