Deltakere i Høyenergifysikk

Navn Telefon E-post Emneord
Alexander Lincoln Read Professor +47 22855062 +4797544475 (mob) a.l.read@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Statistikk
Farid Ould-Saada Professor +47 22855056 +4794861474 (mob) +4794861474 farid.ould-saada@fys.uio.no EMI, HEPP, IPPOG, LHC, NorduGrid, KnowARC, ATLAS, NGIn
Larissa Bravina Professor +47 22856459 larissa.bravina@fys.uio.no
Trine Spedstad Tveter Professor +47 22856414 t.s.tveter@fys.uio.no Tungionefysikk, kjernefysikk, LHC, CERN, ALICE, kvark-gluon-plasma
Erik Adli Professor +47 22854166 +41764873366 erik.adli@fys.uio.no CERN, particle accelerators, particle physics, CLIC, ESS, FACET
Heidi Sandaker Professor +47 22856427 heidi.sandaker@fys.uio.no
Ole Myren Røhne Forsker +47 22857468 +4746473677 (mob) 46473677 o.m.rohne@fys.uio.no LHC, Partikkelfysikk, CERN, ATLAS, Instrumentering
Eirik Gramstad Forsker eirik.gramstad@fys.uio.no CERN, Partikkelfysikk, LHC, Supersymmetri, Higgs boson, ATLAS
James Richard Catmore Forsker j.r.catmore@fys.uio.no
Magnar Kopangen Bugge Forsker +47 22857699 m.k.bugge@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, ATLAS, CERN
Ionut Christian Arsene Forsker i.c.arsene@fys.uio.no CERN, elliptic flow, quarkonium, quark-gluon plasma, Nuclear physics, Tungionefysikk, particle correlations, ALICE, LHC, High Energy Physics
Kristian Lunde Bjørke Student k.l.bjorke@fys.uio.no Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Mørk materie
David Gordon Cameron Forsker +417670245 d.g.cameron@fys.uio.no Grid-databehandling, NorduGrid, Beregningsgrid, CERN, ATLAS
Jian Bin Ben Chen Student j.b.b.chen@fys.uio.no
Greyson Christoforo greyson.christoforo@fys.uio.no
Kjell Martin Danielsen Senioringeniør +47 22855014 k.m.danielsen@fys.uio.no Partikkelfysikk, ATLAS, CERN, Verneombud, Brannvern, Innkjøp
Håvard Gjersdal Senioringeniør havard.gjersdal@fys.uio.no beam imaging, ATLAS, pixel, ESS, tracking, CERN
Eirik Sæther Hatlen PhD Stipendiat e.s.hatlen ætt fys.uio.no
Andreas Heggelund Stipendiat andreas.heggelund@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, ATLAS, Sporrekonstruksjon, 3D piksel detektorer, Monte Carlo metoder
Simen Hellesund
Even Simonsen Håland Stipendiat 92680169 e.s.haland@fys.uio.no Partikkelfysikk, ATLAS, dataanalyse, CERN, LHC, Mørk materie
Qasim Waheed Malik q.w.malik@fys.uio.no
Jovan Milosevic jovan.milosevic@fys.uio.no
Vanja Morisbak Forsker +47 22857871 vanja.morisbak@fys.uio.no LHC, ATLAS, CERN, Partikkelfysikk
Henrik Oppen Student 99594071 henrik.oppen@fys.uio.no Supersymmetri, HEPP, ATLAS
Matthias Richter Forsker +47 22857672 +41754112891 (mob) matthias.richter@fys.uio.no
Eli Bæverfjord Rye Stipendiat +47 952 36 889 e.b.rye@fys.uio.no CERN, LHC, ATLAS, Partikkelfysikk, Mørk materie, Supersymmetri
Kyrre Ness Sjøbæk Forsker +41227678180 (mob) +47 97033689 k.n.sjobak@fys.uio.no
Steinar Stapnes Professor +47 22855063 steinar.stapnes@fys.uio.no
Are Strandlie Professor II +4722857468 +4741000699 (mob) are.strandlie@fys.uio.no Partikkelfysikk, CERN, LHC, Numeriske metoder, ATLAS, Sporrekonstruksjon
Knut Oddvar Høie Vadla Student +47 92087959 k.o.h.vadla@fys.uio.no Partikkelfysikk, Mørk materie, ATLAS, LHC, CERN
Jon Wikne Senioringeniør +47-22856153 +47-92285776 (mob) wikne@fys.uio.no Elektronikk, IT-støtte til forskning, Måle- og kontrollsystemer, ALICE, Syklotronlaboratoriet
Evgeny Zabrodin Forsker zabrodin@fys.uio.no
Viktor Ananiev Stipendiat viktor.ananiev@fys.uio.no
Ida Torkjellsdatter Storehaug Stipendiat +47 95887762 i.t.storehaug@fys.uio.no Tungionefysikk, ALICE, CERN, LHC, Partikkelfysikk, Maskinlæring