Deltakere i Kjerne- og energifysikk

Navn Telefon E-post Emneord
Sunniva Siem Professor +47 22856406 sunniva.siem@fys.uio.no nuclear physics, nuclear structure
Andreas Görgen Professor +47 22844456 andreas.gorgen@fys.uio.no kjernefysikk, detektorer
Magne Sveen Guttormsen Professor +47 22856460 +47 45667796 (mob) m.s.guttormsen@fys.uio.no nukleærmedisin, Syklotronlaboratoriet, kjernefysikk, instrumentering, strålingsfysikk, detektorer, kjerne-astrofysikk
Ann-Cecilie Larsen Forsker +47 22855486 +47 95051841 (mob) a.c.larsen@fys.uio.no instrumentering, kjerne-astrofysikk, detektorer, kjernefysikk
Gry Merete Tveten
Eda Sahin Forsker +47 22844778 +47 46383851 (mob) eda.sahin@fys.uio.no
Andrey Semchenkov Senioringeniør - Kjerne- og energifysikk +47-22855488 andrey.semchenkov@fys.uio.no Utvikling, Programmering, Kontrollsystemer, Cyklotron
Jon Wikne Senioringeniør +47-22856153 +47-92285776 (mob) wikne@fys.uio.no Elektronikk, IT-støtte til forskning, Måle- og kontrollsystemer, ALICE, Syklotronlaboratoriet
Victor Modamio Overingeniør victor.modamio@fys.uio.no
Aylin Maria Dursun Stipendiat 22844175 a.m.dursun[at]fys.uio.no
Michaela Georgine Meir
Frank Leonel Bello Garrote Postdoktor f.l.b.garrote@fys.uio.no
Tomas Kvalheim Eriksen Postdoktor +47 45467195 t.k.eriksen@fys.uio.no
Lucia Crespo Campo Student l.c.campo@fys.uio.no
Jørgen Eriksson Midtbø 90621199 j.e.midtbo@fys.uio.no
Fabio Zeiser Stipendiat +4740319061 fabio.zeiser@fys.uio.no radiation physics, nuclear physics, nuclear structure, gamma, Bayesian, Simulations, fission
Vetle Wegner Ingeberg Stipendiat v.w.ingeberg@fys.uio.no Nuclear Level Density, Gamma Strength Function, Nucleosynthesis
Kristine Sønstevold Beckmann Stipendiat krissbec@student.matnat.uio.no