PGP: Geologiske prosessers fysikk

PGP er en tverrfaglig forskergruppe som arbeider i skjæringspunktet mellom fysikk og geologi. For å lese mer om de forskjellige prosjektene på PGP, besøk vår engelske nettside.

Foto: Olivier Galland.

PGP viser at geologiske prosessers fysikk er et viktig og spennende tverrfaglig forskningsområde av stor interesse og relevans for industrien og for samfunnet.

Det vitenskapelige målet er å skaffe en grunnleggende og kvantitativ forståelse av de komplekse mønstre og prosesser i jorden.

Aktivitetene og resultatene til PGP viser at geologer og fysikere kan arbeide effektivt sammen for å oppnå mer enn hvis alle hadde jobbet hver for seg!

Publisert 11. okt. 2013 12:27 - Sist endra 19. juli 2015 16:11

Kontakt

Postadresse

PGP

Universitet i Oslo

Postboks 1048 Blindern

N-0316 Oslo

Norway


Besøksadresse

Fysikkbygningen, 4. etasje

Sem Sælands vei 24

Nedre Blindern, 0371 Oslo

Norge


Telefon, faks, e-post

Tlf: (+47) 22 85 61 11

Fax: (+47) 22 85 51 01

pgp-post@fys.uio.no