Fysikkolympiaden

Norske realfagselever deltar hvert år i internasjonale olympiader i fysikk, kjemi, biologi, geofag, informatikk og matematikk. Målet er å stimulere skoleelever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. Det legges stor vekt på verdien av faglig og sosialt samvær med jevnaldrende fra mange land. Vi ser på uttakingsprøver, treningsopphold ved universitet og selvsagt selve den internasjonale olympiaden, som en fin måte å stimulere interessen for realfagene på.

FYSIKK-OL 2018-2019

1. runde:
En fritt valgt dag i løpet av ukene 43-44 (22. oktober – 2. november 2018). Tid: 90 minutter. 

Her er resultatene fra 1. runde 2018-2019 (de 80 deltakerne som fikk 13 poeng eller mer og som dermed kommer til 2. runde).

Viljar Helgestad Gjerde fra Metis vgs ble best med 21 av 22 mulige poeng. VI GRATULERER! 

Her er oppgaver og løsninger fra Runde 1, 2018-1019
Her er litt enkel statistikk fra 1. runde.

2. runde:
Tirsdag 5. februar 2019.
Tid: 180 minutter.
"Pensum" til andre runde er hele Fysikk 1 samt mekanikken fra Fysikk 2.Oppgavene blir sendt til de aktuelle skolene i midten av januar. Besvarelser må returneres til OL-komiteen v/ Ellen K. Henriksen, e.k.henriksen@fys.uio.no, umiddelbart etter 5. februar. Besvarelsene blir rettet av komiteen.

Kurs og norsk finale: 
Uke 13 (25. - 29. mars 2019) 
De 17-20 beste fra 2. runde får tilbud om en ukes kurs ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Oppholdet avsluttes med en siste uttakningsprøve, norsk finale, der de 5 deltakerne til den internasjonale finalen blir tatt ut.

Internasjonal finale:
Avholdes i Israel 7. - 15. juli 2019.

Her finner du tidligere års norske OL-oppgaver - med løsninger!


 

 

 

 

Publisert 10. feb. 2011 16:28 - Sist endret 21. nov. 2018 09:37