EPR-laboratoriet

Elektron Paramagnetisk Resonans (EPR/ESR) er ein spektroskopisk teknikk som er unik med føremål å detektere frie radikal og andre paramagnetiske prøver.

Laboratoriet er utstyrt med 3 spektrometer (BRUKER) og eigenutvikla prøvehaldarar som tillet 9 GHz og 35 GHz EPR, ENDOR og EIE-målingar i eit temperaturområde på 4K – ca 400K.

Laboratoriet er tilknytta gruppa for Biofysikk og Medisinsk fysikk ved Fysisk institutt, UiO. Det er lokalisert i 3.etg. i kjemibygningen. Drifta av EPT-laboratoriet er eit samarbeid mellom Fysisk institutt (UiO) og IMBV (UiO).

For meir detaljar om utstyr, aktivitetar, samarbeid og forskingsresultat, venligst sjå vår engelske side for EPR-laboratoriet. 

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

 

 

Publisert 14. feb. 2011 16:34 - Sist endret 3. mars 2017 16:07