Bølger og turbulens i plasma

Magnetisert plasma i den form det forekommer i jordas nære ionosfære understøtter mange forskjellige bølgeformer, som studeres ved teoretiske og numeriske metoder. Bølger med store amplituder har spesielle egenskaper og kan utvikle en turbulent tilstand.Personal web page

Local Fourier transform of density and electric field fluctuation in the ionospheric E-region, for varying altitude. The data were obtained by instuments on the Rose4 rocket.

Publisert 10. feb. 2011 16:38 - Sist endret 21. mai 2016 15:53