Deltakere i Dagnordlysprogrammet på Svalbard

Navn Telefon E-post Emneord
Jøran Idar Moen Instituttleder +47-22856430 +47-91556414 (mob) jmoen@uio.no EISCAT Radar, Satellitter, Romfysikk, Nordlys, Romvær, Raketter, GPS-forstyrrelser, Magnetosfærefysikk
Per Even Sandholt
Yngvild Linnea Andalsvik
Åsmund Skjæveland
Espen Trondsen Senioringeniør +47-22857371 +47-93249035 (mob) espentr@uio.no
Bjørn Lybekk Senioringeniør 2285 5642 957 34 295 (mob) bjorn.lybekk AT fys.uio.no Romfysikk, Nordlys, GPS-forstyrrelser, Satellitter