Deltakere i Dagnordlysprogrammet på Svalbard

Navn Telefon E-post Emneord
Jøran Idar Moen Instituttleder +47 22856430 +47 91556414 (mob) j.i.moen@fys.uio.no EISCAT Radar, Satellitter, Romfysikk, Nordlys, Romvær, Raketter, GPS-forstyrrelser, Magnetosfærefysikk
Per Even Sandholt
Yngvild Linnea Andalsvik
Åsmund Skjæveland
Espen Trondsen Senioringeniør +47 22857371 +47 93249035 (mob) espen.trondsen@fys.uio.no
Bjørn Lybekk Senioringeniør 2285 5642 957 34 295 (mob) bjorn.lybekk AT fys.uio.no Romfysikk, Nordlys, GPS-forstyrrelser, Satellitter