ICI forskningsraketter

Nordlyssonen og polkallotten er et kompleks region av jordas øvre atmosfære (over 300 km) som er kontrollert av solvinden. Med ICI serien raketter er vi spesielt interessert i å finne ut hvilke mekanismer som skaper instabiliteter og turbulens i samband med nordlys, høyhastighets konveksjonskanaler, og elektronskyer.

 

Oppskyting av ICI 2 fra Ny Ålesund i desember 2008. Foto: Martin Langteigen

Med ICI-rakettene, som når sin topphøyde på 350 km, kan vi fly gjennom disse fenomenene  og skaffe oss detaljerte målinger som vi bruker til å teste modeller for bølger og plasmainstabiliteter. Spesielt er vi interessert i å finne produksjonsmekanismene til elektronstrukturer som forårsaker HF radar ekko, og som blokkerer HF radiokommunikasjon.

Det er vel kjent at solstormer kan slå ut radiokommunikasjon og GPS systemer i fra minutter til flere timer. Bedre kunnskap om de bakenforliggende fysiske mekanismene er nødvendig for å kunne utvikle romværvarsel for kommunikasjon og navigasjonssystemer på høye breddegrader. ICI-rakettprogrammet er et romværprosjekt.

 

 

Publisert 6. des. 2010 16:18 - Sist endret 12. mai 2020 15:14