Deltakere i ICI forskningsraketter

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Jøran Idar Moen Instituttleder +47-22856430 +47-91556414 (mob) jmoen@uio.no EISCAT Radar, Satellitter, Romfysikk, Nordlys, Romvær, Raketter, GPS-forstyrrelser, Magnetosfærefysikk
Torfinn Lindem Professor emeritus +47-22856535 31437 (mob) torfinnl@uio.no romteknologi, instrumentering, hydroakustikk, Elektronikk, sonarsystemer
Hans Pecseli Professor emeritus +47-22855637 hanspe@uio.no turbulens, plasmafysikk, romfysikk, fluidmekanikk, bølger
Arne Pedersen Professor emeritus 2285 7372 arne.pedersen at fys.uio.no
Jan Kenneth Bekkeng Førsteamanuensis jankbe@uio.no Elektronikk, måleteknikk, instrumentering, Romfysikk
Tore Andre Bekkeng +47-22857372 toreab@uio.no
Espen Trondsen Senioringeniør +47-22857371 +47-93249035 (mob) espentr@uio.no
Thor Arne Agnalt

Andre deltakere