Allmøte V17

Fysisk fagutvalg har den glede av å invitere til allmøte. Vi skal velge nye medlemmer, representanter til instituttstyret og til programrådene for FAM, ELDAT og Fysikk master. Det vil bli servert mat og brus. Vi ser ingen grunn til å sitte hjemme denne kvelden!

Facebook-event

Tid: Mandag 13.februar 2017, klokken 17:15 til 18:45

Sted: Lille Fysiske Auditorium


På dette møtet har alle studenter ved Fysisk institutt, UiO, stemmerett. Medlemmer av FFU må delta på konstituerende møte rett etter allmøtet.
Som medlem av FFU har man mulighet for lesesalsplass på Lille Fysiske Lesesal (LilleFy).
Vi ønsker engasjerte studenter som vil gjøre noe for studentmiljøet på UiO. Det er en fordel om de som ønsker å bli medlem i FFU har lest gjennom hva medlemmene gjør, og har gjort seg opp en mening om hva de ønsker å gjøre for studentene.
Forslag om statuttendring av § 5.4 innebærer at vervene leder og nestleder er så omfattende at det tar et semester å komme inn i vervet. For å sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet som gjøres foreslår vi at leder, nestleder og sekretær velges for ett år av gangen.

Statuttendringene ligger vedlagt nederst. Endringer er markert i fet skrift.
Forslag til dagsorden:

1.      Godkjenning av innkalling

2.      Godkjenning av dagsorden

3.      Valg av referent

4.      Valg av møteleder

5.      Valg av to personer til å skrive under møtereferatet

6.      Statuttendring, § 5.4

7.      Orientering a) Semesterberetning b) Medlemmer høsten 2016 c) Interne komiteer høsten 2016 d) Eksterne utvalg og komiteer høsten 2016 e) Økonomi

8.      Valg av hovedstyre til Fysisk fagutvalg a) leder b) nestleder c) sekretær

9.      Valg av medlemmer til Fysisk fagutvalg
10.     Valg av representanter til instituttstyret a) kvinnelige representanter (en hovedrepresentant og en vararepresentant) [ett år]

11.     Valg av representanter til programrådene for: a) ELDAT - En vararepresentant (ett semester) b) Fysikk master - En vararepresentant (ett semester)

12.     Registrering av representanter og nye medlemmer

13.     Eventuelt

Les mer om Fysisk faguvalg på http://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/ <http://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/
Les mer om de forskjellige vervene på http://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/medlemmer/ <http://www.mn.uio.no/fysikk/livet-rundt-studiene/studentdemokrati/ffu/medlemmer/
Følg oss på Facebook https://www.facebook.com/fysikkfag/ <https://www.facebook.com/fysikkfag/
Hilsen Fysisk fagutvalg

Vedlegg:


§ 5.4. Det skal holdes to allmøter i året, ett i starten av høstsemesteret og ett i starten av vårsemesteret. Omtrent halvparten av fagutvalgsmedlemmene blir valgt hver gang. Allmøtet velger hver høst et styre bestående av leder, nestleder og sekretær, som sitter for ett år av gangen. Utover dette konstituerer fagutvalget seg selv etter valgallmøtet.

Arrangør

Fysisk Fagutvalg
Emneord: FAM, ELDAT, Allmøte, Børek, Fysikk, MENA
Publisert 25. jan. 2017 23:09 - Sist endret 25. jan. 2017 23:09