Vervbeskrivelse: PR- og rekrutteringssjef

 • Er sjef for PR- og rekrutteringskomiteen

 • Sørger for at PR- og rekrutteringskomiteen utfører sine oppgaver

Komitébeskrivelse: PR- og rekrutteringskomiteen

 • En sjef (PR-sjefen) og minimum to hjelpere

 • Har ansvar for å spre viktig informasjon

 • Har ansvar for å promotere FFU

 • Har ansvar for å promotere arrangementer i regi av eller i samarbeid med FFU

 • Har ansvar for sosiale medier

 • Opprettholder den eksterne Facebook-gruppen; lager Facebook eventer, deler dem og inviterer folk

 • Har ansvar for at plakater eller annet promoteringsmateriell blir laget, trykket og hengt opp

 • Blester selv eller får andre til å bleste i forelesning til målgruppen før hyttetur og andre eventer

 • Har ansvar for å aktivt snakke med folk og rekruttere nye potensielle medlemmer til FFU før allmøter

Publisert 1. aug. 2016 21:42 - Sist endret 1. aug. 2016 23:54