Om instituttet

Fysisk institutt utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken, fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning og fra romforskning til medisinsk fysikk. Instituttet uteksaminerer hvert år ca 50 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater. Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling av vår virksomhet til samfunnet er en viktig oppgave. Fysisk institutt har sin aktivitet fordelt på 6 bygninger der Fysikkbygningen (bildet) er den største, og instituttet har totalt ca 180 personer tilsatt i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger.

Kontakt Fysisk institutt

Postadresse:

Fysisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1048 Blindern
0316 OSLO

Besøksadresse:

Ekspedisjonen rom V144, Fysikkbygningen,
Sem Sælandsvei 24, Blindern

Tlf: (47) 22 85 64 28
E-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Finn fram på UiO

Jobb ved Fysisk institutt

Strategi

Strategi for Fysisk institutt i perioden 2014-2020.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet ved Fysisk institutt.

Kontakt Fysisk institutt

Postadresse:

Fysisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1048 Blindern
0316 OSLO

Besøksadresse:

Ekspedisjonen rom V144, Fysikkbygningen,
Sem Sælandsvei 24, Blindern

Tlf: (47) 22 85 64 28
E-post: ekspedisjon@fys.uio.no