Om instituttet

Fysisk institutt er det største fysikkfaglige miljøet i Norge. Instituttet utfører grunnforskning innen et bredt spekter av fysikken, fra elementærpartikkelfysikk til materialfysikk og energiforskning og fra romforskning til medisinsk fysikk.

Instituttet uteksaminerer hvert år ca 50 masterstudenter og 15-20 doktorgradskandidater.

Forskningen har ofte kort vei til praktiske anvendelser, og formidling av vår virksomhet til samfunnet er en viktig oppgave.

Fysisk institutt har sin aktivitet fordelt på 5 bygninger der Fysikkbygningen (bildet) er den største, og instituttet har totalt ca 180 personer tilsatt i vitenskapelige og teknisk-administrative stillinger.

Strategi

Strategi for Fysisk institutt i perioden 2014-2020.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet ved Fysisk institutt.

Kontakt Fysisk institutt

Postadresse:

Fysisk institutt
Universitetet i Oslo
Postboks 1048 Blindern
0316 OSLO

Besøksadresse:

Ekspedisjonen rom V144, Fysikkbygningen,
Sem Sælandsvei 24, Blindern

Tlf: (47) 22 85 64 28
E-post: ekspedisjon@fys.uio.no