Læringsmiljøprisen til Cathrine Tellefsen

Universitetslektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen tildeles prisen for godt læringsmiljø på bakgrunn av hennes arbeid med FYS 1000, Gruppelederseminaret og det generelle læringsmiljøet ved Fysisk institutt og ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 19. juni 2012 20:40 - Sist endret 29. okt. 2013 12:19