Fra Berkeley til Oslo

Berkeley lab har 13 Nobelpriser og Berkeley-universitetet er på topp 3 i internasjonale rankinger. Så hva gjør to av forskerne deres i Oslo i seks måneder?

Giuseppina Conti i Forskningsparken.

—Jeg elsker Oslo! Både byen og det å være ute i naturen. Og i tillegg er det interessant å jobbe her. Giuseppina Conti er snart på vei hjem til Berkeley, California etter et halvt års forskningsopphold ved strukturfysikkgruppa.

Ektemannen hennes, Luciano Moretto, leder kjernefysikkgruppa ved Lawrence Berkeley National Laboratory. Han tilbringer dagene ved syklotronlaben her i Oslo, hvor han analyserer resultater. —Gruppa har så vakre data! sier Conti.

Berkeley lab ble forøvrig etablert av Ernest Lawrence, som fikk Nobelprisen i 1939 for oppfinnelsen av nettopp syklotronen.

Conti selv er materialforsker med en ph.d. fra Milano og jobber med materialvitenskap ved Berkeley.

Skal analysere Oslo-prøver

—Vi jobber med å beskrive grenseflater mellom ulike lag i sammensatte materialer. Med elektronmikroskopene her i Oslo kan vi se hvordan atomene i materialene er organisert.

Med synchrotronen i Berkeley kan vi se hvordan elektronene beveger seg i grenseflaten.

—Jeg venter på "beamtid" for å teste materialprøver fra Oslo, forteller Conti, som legger til at hun håper å få til et samarbeidsprosjekt med Oslo-miljøet om et solcellemateriale basert på oksider.

Conti har jobbet 12 år i Silicon Valley, og vet hvilke krav som på oppfylles: —Materialet må være billig, det må ikke forurense og såklart ha de riktige egenskapene. Om det er det aller mest effektive materialet er ikke så farlig, sier hun.

 

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 3. juli 2014 13:02 - Sist endret 3. juli 2014 13:07