Fornøyde fysikere kommer raskt i jobb

- 94 prosent er yrkesaktive, 87 prosent hadde fått jobb innen 6 måneder

- 90 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med UiO som utdanningsinstitusjon

Forskning/ utvikling og helsesektoren er de to vanligste bransjene for nyutdannede fysikere. På bildet: Kreftforsker Stine Christoffersen i Dyrestallen til Radiumhospitalet. Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

Hvordan går det med fysikerne etter at de kommer ut i arbeidslivet? Gjennom en spørreundersøkelse foretatt blant de som har tatt utdanningen sin ved instituttet siste tre år har vi fått svar.

Tallene vi presenterer her gjelder de som har avlagt mastergrad ved Fysisk institutt, fra alle de tre studieprogrammene:

Nesten alle er i jobb

Hele 94 prosent er yrkesaktive: 66 prosent i privat sektor, mens 34 prosent jobber i det offentlige.

59 prosent av fysikerne fikk jobb før de var ferdig med studiene. Ytterligere 17 prosent fikk jobb før det var gått 3 måneder. Etter et halvt år var 87 prosent i jobb.

De fleste tjener 400.000-600.000

55 prosent av fysikerne tjener mellom 400.000 og 500.000

21 prosent ligger mellom 500.000 og 600.000

14 prosent har en årslønn på mer enn 600.000

De resterende, 11 prosent, tjener mindre enn 400.000

Her jobber de

Figuren under viser hvilke bransjer kandidatene oppgir at de jobber i.

 

Dette synes de om UiO og om utdannelsen sin

81 prosent sier de opplevde læringsmiljøet trygt og stimulerende, og 71 prosent opplevde at læringsmiljøet var preget av samarbeid og deling med medstudenter.

93 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med faglig utbytte av utdanningen de har tatt. 7 prosent svarer "verken eller", mens ingen sier de er misfornøyd.

90 prosent er svært fornøyd eller fornøyd med UiO som utdanningsinstitusjon.

Se for deg den ideelle utdanningsinstitusjon - hvor nært opptil denne ligger UiO? 74 prosent av fysikerne svarer "nært" eller "svært nært"

 

Viktigste lærdom

Fysikerne sier de har hatt mest nytte av disse kvalifikasjonene i arbeidslivet:

  1. Evne til analyse/problemløsning/kritisk tenkning
  2. Selvstendighet/tilegnelse av kunnskap
  3. Spesifikk fagkunnskap

 

Kandidatundersøkelsen er gjennomført av Rambøll for Universitetet i Oslo. Svarprosenten for fysikere er selvfølgelig 42.

Publisert 29. okt. 2014 18:02 - Sist endret 12. mai 2020 15:29