EU-midler til selvhelende materialer

Miljøvennlig sement, implantater og CO2-lagring er noen av materialenes bruksområder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

—Jeg synes jeg har lov til å feire litt! Dag Dysthe har invitert kolleger til seminar med vinservering.

Prosjektet hans, NanoHeal, har nettopp gått gjennom EUs trange nåløye for finansiering. —8,5 % av fysikksøknadene gikk gjennom, forteller Dysthe. Godt jeg ikke visste det på forhånd!

Målet med NanoHeal er både å lage egne, og forstå naturlige, materialer som heler seg selv. Det viser seg nemlig at organiske molekyler kan påvirke hvordan mineralkorn binder seg sammen og reagerer.

Inspirasjon fra naturen

—Vi har observert dette i naturen, forteller Dag Dysthe, blant annet har vi funnet naturlig sement ved Røros.

Dysthe og kollegene ser for seg en rekke bruksområder for slike materialer.

dag dysthe feirer med vinDag Dysthe lærte feire-kultur som post doc. i Frankrike.

Mer miljøvennlig sementproduksjon er ett av dem. Sementproduksjon står for 5 prosent av våre CO2-utslipp, så her er det stort potensiale for utslippsreduksjon.

Bioimplantater, tetting av oljebrønner, CO2-lagring og bevaring av bygninger som Nidarosdomen er andre eksempler på mulig bruk.

Med seg i prosjektet har Dysthe og kollegene partnere ved universiteter i fem land og industripartnere som inkluderer verdens største sementprodusent Lafarge og oljeselskapet Total.

NanoHeal har et budsjett på 4 millioner euro. 15 ph.d.-studenter vil bli utdannet i prosjektet, 3 av dem ved UiO.

—Det er jo ikke snakk om så fryktelig mye penger, og det er mye jobb å søke EU-midler, sier Dysthe, så en kan jo spørre hvorfor en orker å gjøre det? Svaret er at vi nå får velge hvilke forskere i Europa vi vil samarbeide med. Dessuten er dette et springbrett til flere prosjekter.

NanoHeal er et Horisont 2020- og et Marie S.-Curie-nettverksprosjekt. Og for den som kjenner EUs betegnelser: Et ETN- og ITN- prosjekt.

 

 

 

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 22. sep. 2014 12:10 - Sist endret 23. sep. 2014 09:12