Pris for romteknologi

David Michael Bang er tildelt Norsk Industriforum for romvirksomhets pris for beste masteroppgave 2013.

David M. Bang mottok NIFRO-prisen under romindustriens årskonferanse Space Dinner 11. februar. Foto: Karette Wang Sandbu/NIFRO

Juryens leder, professor Odd Gutteberg ved NTNU, sier dette om masteroppgaven:

- Bang har en god forståelse for hvilke krav som stilles til sensorer og elektroniske komponenter som skal virke ombord i satellitter i bane rundt jorda. Han har kommet med gode innovative løsningsforslag, og har etter juryens mening utvist både forståelse, refleksjon og modenhet innen sitt fagområde.

Sensoren skal «fly» på UiOs studentsatellitt CubeSTAR.

David M. Bang er nå ansatt ved Elektronikklaboratoriet.

Publisert 14. feb. 2014 15:00 - Sist endret 23. nov. 2017 11:47