Fysikk overalt!

En kikk på nye prosjekter siden nyttår viser at fysikk handler om alt fra hjerneforskning til nullutslippssamfunnet.

Bilde hentet fra endringsmiljøet 4DSpace. Illustrasjon: Andøya Rakettskytefelt.

En del av jobben til vitenskapelig ansatte er å jobbe strategisk med å videreutvikle forskningen og skrive søknader for å finansiere eksperimenter, stipendiater og andre forskere.

Her er noe av det forskerne våre har fått til hittil i 2014:

Fysikk i 5 av 8 endringsmiljøer

MN-fakultetet har etablert endringsmiljøer som "vil fungere som drivere for faglig fornyelse, og som i et rimelig tids­perspektiv vil føre til etablering av nye, internasjonalt konkurransedyktige forskermiljøer."  Fra nyttår ble 8 miljøer utnevnt. Fysikere er med i hele 5 av dem:

I tillegg deltar vi i livsvitenskapmiljøene REALOMICS og CINPLA (hjerneforskning) og i teknologimiljøet DIATECH (medisinsk teknologi.)

Unge forskertalenter

Norges forskningsråd fordelte forskningsmidler til 64 unge talenter i "fellesløftet". 2 av de 20 UiO-forskerne som fikk finansiering er fra vårt institutt:

  • Are Raklev fikk midler til GAMBIT: a Global and Modular Beyond the Standard Model Inference Tool
  • Erik Adli til prosjektet Compact X-band accelerator technology for linear colliders

I tillegg fikk Annett Thøgersen (Sintef og IIer hos oss) uttelling i runden rett før jul, med prosjektet Opto-electronic properties of 3D nanostructures for use in high efficient solar cell applications.

Idélab for nullutslipp

Anja Røyne ble plukket ut, som 1 av 25 deltakere, blant 155 kvalifiserte søkere, til Norges første Idélab i regi av Forskningsrådet. Målet var å komme fram til prosjekter som skal bidra til å realisere nullutslippssamfunnet.

Resultatet ble fire prosjekter som får finansiering, og Anja Røyne deltar i to av de fire!

Forskningsdrevet innovasjon

12. februar var frist for å søke om status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Instituttet har to søknader inne:

  • Norwegian Radiation Laboratory under ledelse av Heidi Sandaker (kommer til UiO fra 2015)
  • Enhanced recovery from tight rocks, ledet av Anders Malthe-Sørenssen

Vi er spent på utfallet av disse søknadene, som skal avgjøres i løpet av året.

14 nye ansatte til høsten

Gjennomslaget vi har fått i søknadene betyr også at instituttet kommer til å utlyse hele 12 ph.d.-stillinger og 2 post doc.-stillinger i løpet av mars.

Disse jobbene kommer i tillegg til stillinger fra tidligere prosjekter, blant annet:

  • Thelma (termoelektriske materialer) lyser ut 4 stillinger nå i vår (3 på fysikk, 1 på kjemi) og en til høsten
  • Et FRINATEK CO2-prosjekt vil lyse ut 2 stillinger

Så gøy det blir med så mange nye kollegaer!

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 25. feb. 2014 13:37 - Sist endret 3. mars 2017 16:08