Til Stortinget med hydrogenkunnskap

Skal vi nå målet om null utslipp fra transport i 2050 må infrastruktur for hydrogen på plass!

Luft inn, vann ut: Hydrogenbilene er her. Fra venstre: Generalsekretær Bjørn Simonsen, Styreleder i Norsk Hydrogenforum Vegard Laukhammer, Sabrina Sartori, Stortingsrepresentant (H) Tina Bru, Tom Nørbech fra Transnova, politisk rådgiver Peder W. Egseth og Steffen Møller-Holst, Sintef.

Sabrina Sartori, førsteamanuensis ved UiO og styremedlem i Norsk Hydrogenforum, debuterte som lobbyist på Stortinget med et klart budskap: Hydrogen er en av flere viktige teknologier for å fjerne utslipp fra transportsektoren. Teknologien er klar, men politikerne må sørge for at den nødvendige infrastrukturen blir bygget ut.

Og infrastruktur, det betyr hydrogenstasjoner. I motsetning til elbiler kan ikke hydrogenbiler fylle tanken hjemme. For å komme i gang trengs sterk involvering fra det offentlige. Oslo og Akershus jobber med en hydrogenstrategi og etterlyser statlig engasjement.

Teknologien klar til bruk

—Alt ligger til rette for å starte utbygging av hydrogensamfunnet , sier Sartori, og fortsetter: —Tidspunktet er helt riktig: Teknologien er klar og hydrogen er en naturlig videreutvikling av olje- og gassbransjens kompetanse. Lederen av Norsk Hydrogenforum, forsker Vegard Laukhammer ved Christian Michelsens institutt, supplerer:

—Nå trenger vi ikke diskutere OM hydrogen er lurt lenger, nå kan vi ta debatten ett skritt videre og diskutere hvordan vi etablerer nødvendig infrastruktur. I Norge har vi i dag overskudd av fornybar kraft, det er på tide å fokusere på bruken av energi.

De to deltok sammen med en rekke andre private og offentlige aktører på seminar om en utslippsfri transportsektor innen 2050, arrangert av Høyres stortingsfraksjoner for energi- og miljø, transport- og kommunikasjon og finans i samarbeid.

Stortingsrepresentant Tina Bru legger vekt på symboleffekten av at de tre fraksjonene samarbeider på tvers for å nå klimamål. —Under seminaret fikk vi kunnskap om hva bransjen trenger av incentiver, sier hun.

Sabrina Sartori jobber til daglig med å utvikle materialer som kan lagre hydrogen bundet i fast form, som alternativ til dagens gass og flytende teknologi. —Jeg synes det er viktig at jeg som forsker forteller hva vi kan gjøre i dag, og hva som er mulig i framtiden, sier hun.

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 3. juni 2014 16:06 - Sist endret 3. juni 2014 16:06