Tre nye forskertalenter

Kjetil Børkje, Eda Sahin og Lasse Vines har fått prosjektmidler fra Forskningsrådet.

Eda Sahin er en av våre tre nye unge forskertalenter

Tre forskningsprosjekter ved instituttet er bevilget midler gjennom Forskningsrådets frie prosjektstøtte til unge talenter:

Lasse Vines i seksjon for halvlederfysikk får støtte til prosjektet novel Semiconducting ALloys In ENergy Technology.

Kjetil Børkje i teoriseksjonen til prosjektet Quantum physics at the macroscopic scale

Eda Sahin i kjerne- og energiseksjonen til Nuclear shell evolution towards the terra incognita

Publisert 12. des. 2014 09:16 - Sist endret 12. des. 2014 09:22