Inngår partnerskap med amerikanske universiteter

Skal samarbeide om grunnforskning på samspill mellom bergarter og væske. Kunnskapen kan bli viktig for trygg og stabil CO2-lagring.

Anders Malthe-Sørenssen, Ole Ivar Ulven og Bjørn Jamtveit er tre av UiO-deltakerne i det nye partnerskapet. Anja Røyne var på reise da bildet ble tatt. Foto: Hilde Lynnebakken.

Den er uvanlig tung og tett, steinen som Ole Ivar Ulven holder i hånda. Steinprøven stammer fra øya Leka lengst nord i Nord-Trøndelag, hvor vi har tilgang til havbunnsskorpe: Bergarter som dannes når kontinentalplater glir fra hverandre og masse fra jordas indre strømmer ut og stivner.

Kommer en slik olivenstein i jordskorpa i kontakt med vann, vil vannet trenge inn og steinen vil utvide seg.

Nettopp dette fenomenet: Hvordan vann trenger inn i svært tett stein, og vekselvirkninger mellom væske og bergarter, vil fysikerne og geologene ved UiO ha mer kunnskap om.

—Vi trenger spisskompetanse fra andre miljøer, og bygger nå et enda tettere samarbeid med tre universiteter i USA, forteller Anders Malthe-Sørenssen, som leder det nye partnerskapet.

3 amerikanske partnere

  • Columbia Universitys Lamont-Doherty Earth Observatory er ledende på geologisk observasjon. De driver et stort prosjekt i Oman, hvor de borrer seg inn i havbunnsskorpe som er løftet opp i dagen.
  • University of California, Santa Barbara har utviklet et mikroskop for å se på veldig tynne filmer av væske. Anja Røyne har installert et slikt mikroskop her ved UiO. Med dette mikroskopet er det mulig å studere vannfilm helt nede i ett eller to molekylers tykkelse.
  • University of Southern California, som holder til i Los Angeles, er verdensledende på store simuleringer på atomnivå av vann i nanometer-store porer.

Hvorfor vil disse miljøene samarbeide med UiO?

—Vi anvender denne kunnskapen på geologiske systemer. Der har UiO en unik kompetanse, fastslår Malthe-Sørenssen.

Midlene partnerne har fått tildelt skal brukes til utveksling av forskere og studenter, felles feltarbeid og en sommerskole for ph.d.-studenter.

Hvor stor tildelingen blir er ikke klart. Forskerne har søkt om 4,3 millioner av et totaltbudsjett på 5,6.

 

 

 

 

 

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 23. okt. 2015 09:30 - Sist endret 2. nov. 2015 09:50