Moderniserte fysikklæreboka

Alle fysikkstudenter i verden har mekanikk på timeplanen. En ny lærebok snur opp-ned på pensum.

Anders Malthe-Sørenssen med lærebøker

Lærebokforfatter Anders Malthe-Sørenssen. Foto: Hilde Lynnebakken

Den nye mekanikklæreboka presenterer både fysikkteori, eksempler og oppgaveløsning, og tar utgangspunkt i at studentene kan et programmeringsspråk.

—Den største forskjellen på denne boka og et annet læreverk ligger i hvordan fysikkteorien framstilles, mener forfatter Anders Malthe-Sørenssen.

—Istedenfor å presentere teorien og likningene først, begynner vi med data fra observasjoner. Ut fra det utleder vi selv teorien, forteller han.

Mars Express

La oss si du er interessert i gravitasjon. Et klassisk mekanikkverk vil begynne med Keplers lover for planetenes baner.

I denne boka starter vi med å laste ned bevegelsene til ESAs sonde Mars Express fra nettet. De dataene mater studentene inn i datamaskiner som de selv programmerer.

Ved å se på dataene gir det oss Newtons gravitasjonslov, som igjen gir oss planetbaner.

Denne måten å jobbe på likner mer på hvordan Kepler må ha arbeidet: Han startet jo også med data.

—Arbeidsmetodikken minner dermed om virkelig problemløsning, slik vi finner den i forskning og næringliv, sier Malthe-Sørenssen.

Klargjørende for tankene

En annen fordel med å jobbe på denne måten er at studentene lærer at et problem kan alltid løses. De ser, forhåpentligvis, at fysikk er veldig robust: metoden fungerer alltid.

En datamaskin er «dum» i den forstand at du må fortelle den nøyaktig hva du vil den skal gjøre. Skal du programmere en datamaskin krever det derfor en god forståelse av konseptet du studerer.

—Programmering hjelper deg å klargjøre tankene, mener Malthe-Sørenssen.

 

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 22. okt. 2015 09:20