Lektorstudenter får forske på fysikk i skolen

Prosjektet ReleKvant har som mål å gjøre fysikkundervisningen i skolen bedre, rekruttere flere elever til fysikk, og utdanne flere og bedre fysikklærere. Dette kinderegget av et prosjekt har nå fått forskningsmidler fra Olav Thon-stiftelsen.

Ellen K. Henriksen, Cathrine W. Tellefsen, Carl Angell og Ane Sofie Ytterhaug. Foto: Hilde Lynnebakken/ UiO

Prosjektet ReleKvant er tildelt 870.000 kroner fra stiftelsen. Midlene skal brukes til å engasjere lektorstudenter innen fysikk til å være med i prosjektet.

ReleKvant har som mål å "lage et fysikkfag som flere elever, spesielt jenter, søker seg til, og som elevene skal oppleve som relevant for sitt eget liv og for fremtidig utdanning og yrke."

Prosjektet utvikler nettbaserte undervisningsressurser i kvantefysikk og generell relativitetsteori.

Elevene blir oppmuntret til skriving, diskusjoner og refleksjoner om temaene. —Å bruke språk i læringsprosessen er veldig viktig, sier Carl Angell. Elevene må snakke fysikk for å utvikle begreper og forståelse.

—Vi vet at fysikklærere strever spesielt med å undervise i kvantefysikk og generell relativitetsteori, sier Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, som selv har erfaring som fysikklærer i videregående skole.

Hun får støtte fra Ane Sofie Ytterhaug, som er masterstudent i fysikkdidaktikk. —Jeg føler meg mye tryggere på å undervise i kvantefysikk og relativitetsteorien etter å ha deltatt i dette prosjektet, sier hun.

Ytterhaug skal være med på å utvikle undervisningsressurser innen generell relativitetsteori dette semesteret. —Det er en fin og ny måte å undervise elever på, mer variert undervisning og mer motiverende for elevene, mener hun.

Med midlene fra Olav Thon-stiftelsen kan prosjektet få med lektorstudenter i forskning tidlig i studiet. —At de kommende lektorene er med i et forsknings- og utviklingsprosjekt ruster dem til å delta i lærende fellesskap og bidra i fagdidaktisk utviklingsarbeid når de kommer ut i skolen, sier prosjektleder Ellen Henriksen.

—Lektorstudentene kommer dessuten ut i klasserommene også når de ikke har praksis. Dermed blir lektorutdanningen mer skolenær, avslutter hun.

 

 

 

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 15. jan. 2015 14:47 - Sist endret 23. nov. 2017 11:49