Sverre Holm: En formidlingsglad ultralyd-forsker

Den som lytter til radioprogrammet Abels tårn har hørt ham svare på spørsmål om DAB-radioer, om superdyre høyttalerkabler er verdt pengene og om det går an å finne ut hvordan latin hørtes ut. Sverre Holm meldte nylig overgang fra informatikk til fysikk. Bli litt bedre kjent med vår nyeste professor.

- Hva forsker du på, Sverre?

Bildet kan inneholde: professor.
Sverre Holm forklarer prinsippene for kreft-avbildningsteknikken elastografi. Foto: Yngve Vogt, UiO.

- På lydbølger og hvordan de påvirkes av mediet de forflytter seg i, spesielt ultralyd og skjærbølger i kroppen.

Skjærbølger går på tvers av bølgeretningen, og er viktig for elastografi, en avbildningsmetode som er spesielt effektiv for å undersøke lever- og brystkreft.

- Vi deltar i et stort EU-prosjekt under ledelse av King’s College i London som handler om nettopp dette; karakterisering av kreft og der elastografi spiller en nøkkelrolle.

Rådgiver for oppstartsbedrifter

- Opprinnelig var jeg veldig opptatt av nytteverdien av forskningen jeg gjorde, sier Sverre Holm, som innehar en god del patenter og har vært involvert som rådgiver for flere oppstartsbedrifter, blant annet Sonitor, som holder på med innendørs posisjonering ved hjelp av ultralyd, og Elliptic Labs, Elliptic Labs, som har ultralydteknologi integrert i millioner av de kinesiske Xiaomi-telefonene.

- Etterhvert har jeg blitt mer og mer opptatt av å forstå fysikken, og det igjen har tatt meg til matematikken, forteller han.

Lydbølger i kroppen er komplekse fenomener og for å beskrive dem må en blant annet bruke fraksjonelle deriverte, som ½- og ¼-deriverte. I sammenheng med dette kom han tilfeldigvis over en oppdagelse om vår store matematiker Nils Henrik Abel.

- Jeg skulle dele et bilde av en statue av Abel på Twitter. Jeg søkte etter riktig billedtekst og da oppdaget jeg de samme likningene i hans arbeid, forteller Sverre Holm.

Historien kan leses i Titan-artikkelen Nils Henrik Abel får enda en fjær i hatten.

Overrasker studentene med å skrive arabiske navn

- Hva underviser du i?

- Jeg underviser i signalbehandling på institutt for informatikk. Og så har vi på elektronikk-gruppa startet et prosjekt for å ta i bruk av sensorer og programmering i lab-øvelser.

De fleste studentene jeg har går studieprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi, sier Holm.

En litt spesiell kunnskap som Sverre Holm overrasker arabisk-talende studenter med, er at han kan lese og skrive arabiske navn.

Holm jobbet to år på 1980-tallet som førsteamanuensis ved universitetet i Irbid i Jordan.

- Det var en del obligatorisk undervisning med opprop der, og da lærte jeg meg å lese navnene skrevet på arabisk, forklarer han.

Tro, vitenskap og Jimi Hendrix

Holm er også opptatt av naturvitenskap og tro, og om det er en konflikt der. Utelukker vitenskapen en religiøs tro?

- For meg utfyller tro og vitenskap hverandre, sier Holm og henviser til Aristoteles’ fire forklaringer på et fenomen.

Artistoteles beskrev 4 årsaker til at en ting eksisterer: hva den er laget av, hvordan den er utformet, hvordan den ble til og sist: Hvorfor den eksisterer. Naturvitenskapen handler om den materielle verden, men forklarer ikke hensikten med den - da må vi til filosofien.

Når du ikke er opptatt av jobb, hva gjør du da?

- Er mest farfar, smiler han.

Holm har fire sønner og fire barnebarn.

Han hører også på musikk: - Klassisk og noe hip hop. Før hørte jeg på Jimi Hendrix, men det er litt sur lyd på platene. Jeg er litt kresen på lyd, det må være skikkelig!

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 9. mars 2020 09:06 - Sist endret 12. mai 2020 15:34