Anders Kvellestad får Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Person med rød hjelm, kjempestort vitenskapelig utstyr bak

Anders Kvellestad i CMS-eksperimentet på CERN. Foto: Yngve Vogt/ Apollon UiO

Foto: Yngve Vogt/ Apollon

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2021 går til Anders Kvellestad. Han får belønningen for fremragende forskning innen fysikk.

I komiteens innstilling står det blant annet at "allerede som student utmerket Kvellestad seg og fikk pris for sin master-avhandling.

Ph.D.-arbeidet hans ble tildelt Richard Feynman-diplomet fra International School of Subnuclear Physics.

Kvellestad har arbeidet i skjæringspunktet mellom fagfeltene teoretisk fysikk, statistikk, numeriske beregninger og maskinlæring, og her har han gjennom nyskapende og produktivt arbeid i løpet av få år opparbeidet seg et navn og en posisjon internasjonalt."

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i to klasser: realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap. Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år 3. mai.

Pressemelding fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)

Se tidligere mottakere av prisen (Nansenfondene)

Publisert 2. mars 2021 14:20 - Sist endret 2. mars 2021 14:20