Ledige stillinger

Ledige stillinger ved Fysisk institutt

Ledige stillinger ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

  • PhD Research Fellow in Chemistry
    Avdeling: Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)
    Fakultet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 30. august 2020