Programrådet for honoursprogrammet

Programrådet for honours er ansvarlig for faglig sammensetning av fellesemner i programmet, koordinering av studieretninger, tilrettelegging for mottak av studenter og utveksling. De behandler søknader fra studenter på programmet.

Medlemmer

Programrådsleder Anders Malthe-Sørenssen
Vitenskapelige ansatte medlemmer

Øystein Linnebo

Annely Tomson

Tom Lindstrøm

Henrik Sveinsson

Studieadministrative medlemmer

Gunnhild Ulfsrud

Elisabeth Giil (vikar for Helena Mathisen)

Grete Stavik-Døvle

Helena Mathisen (permisjon studieåret 2020/2021)

Linn Astrid Blix Torget (permisjon studieåret 2020/2021)

 

Studentrepresentanter Medlem fra HFSU og MNSU

Mandat

Programrådet har fått sitt mandat fra styringsgruppa for programmet.

Innkallinger og referater:

2019

2020

Publisert 15. mai 2020 17:03 - Sist endret 4. juli 2020 12:26