Programrådet for bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi

Programrådet for bachelor i fysikk og astronomi er ansvarlig for faglig sammensetning av studieplanene, tilrettelegging for mottak av nye studenter, tilrettelegging for utveksling. De behandler søknader fra studenter på programmet. Det sittende rådet er valgt for perioden 2017-2020.

Medlemmer

Programrådsleder Joakim Bergli
Vitenskapelige ansatte medlemmer Olav Syljuåsen, Ellen Henriksen, Frode Hansen
Vara vitenskapelige ansatte medlemmer  
Studenter (velges for ett år) Barathy Pirabahar (h18)
Varamedlem student (velges for ett år) Jan Malamant (h18)

Mandat

Programrådet for FAM har fått sitt mandat fra Fysisk institutt.

Innkallinger og referater:

2011

2012

2013

2014

2015

Publisert 17. jan. 2018 10:53 - Sist endret 8. mai 2020 09:05