Innkalling til møte i FAM 6. desember 2012

   
   
Innkalling til møte i programrådet for Fysikk, astronomi og meteorologi, torsdag 6. desember kl. 10.15 på rom Ø262.
   
   
FAM 22/12 Innkalling og referat.
a) Innkalling.
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
   
b) Referat.
  Referat fra 30.oktober
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
   
FAM 21/12 Gjennomgang av studieplanen for programmet
  Det nedsatte utvalget har hatt et møte og gått gjennom emnene i studieplanen. De hadde ikke noe å påpeke av endringer som bør gjøres i studieplanen, fortsett fra for emnet MEK1100. MEK1100 diskuteres i egen sak.
   
FAM 05/12 MEK1100
  Utvalget bestående av Hjorth-Jensen, Hansen, Weber og Sørensen-Clark har diskutert innholdet av MEK1100 slik det er nå og også diskutert hvilke elementer som må belyses bedre eller inkluderes for å tilfredsstille behov FAM-studenter har. Hjorth-Jensen skulle etter møtet lage en sammenfatning av tankene de har gjort seg.
   
FAM 14/12 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
 

Programrådsmedlemmene som var tilstede på turen til Harestua gir en oppsummering av turen, hva som fungerte og hva som ikke fungerte så bra.

   
FAM 08/12 Nytt mandat for programrådet
  Mandatet som ble behandlet i møte 28. mars har vært innom SUFU ved Fysisk institutt. SUFU har også sett på mandatet som MENA har foreslått og ønsker at alle programrådene knyttet til Fysisk institutt skal ta utgangspunkt i forslaget fra MENA.
  Videre ønsker SUFU at programrådene ser særlig på pkt. 12, 14 og 15, og diskuterer hvordan programrådet ønsker disse for neste periode. Forslaget sendes tilbake til SUFU for vedtak.
   
FAM 23/12 Ny oppnevningsperiode for programmedlemmer
  1. januar 2013 starter en ny periode for faste medlemmer til programrådene. Programrådet bes diskutere mulige forslag for nye medlemmer dersom noen av medlemmene er fornøyd med bare 1 periode, eller dersom noen allerede har sittet i 2 perioder (1 periode er 4 år). Antall medlemmer og oppnevning av dem er bestemt av mandatet til programrådet.
   
  EVENTUELT
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet. Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder                                                             Grete Stavik-Døvle
                                                                 Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:34 - Sist endret 16. jan. 2018 12:34