Innkalling til møte 28. mars 2012

   
   
Innkalling til møte i programrådet for Fysikk, astronomi og meteorologi, onsdag 28.mars kl 14.15 på rom V139.
   
   
FAM 06/12 Innkalling og referat.
a) Innkalling.
  Forslag ti vedtak: Innkallingen godkjennes
   
b) Referat.
   
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
   
FAM 04/11 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
 

På forrige møte i programrådet ble det vedtatt at det skal arrangeres en faglig, sosial tur et par uker etter semesterstart.

  Astro skulle undersøke bruken av Harestua. Hva er status i denne saken?
  Forslag til faglig innhold på en slik tur diskuteres i programrådet.
   
FAM 05/11 MEK1100.
  På forrige møte i programrådet ble det vedtatt at Malthe-Sørenssen skulle ta kontakt med Arne Bang Huseby på Institutt for matematikk for å høre om han har tid til et møte der de kan diskutere innholdet i MEK1100.
  Har det vært noe møte med Huseby? Og i tilfellet, hva kom ut av møtet?
   
FAM 07/12 Orienteringssaker.
1) Informasjonsmøter for hver av studieretningene på FAM. Hvordan har det gått?
   
FAM 08/12 Nytt mandat for programrådet.
  Studieadministrasjonen og programrådsleder har utarbeidet et forslag til nytt mandat for programrådet.
   
   
  Forslag til vedtak: Programrådet godkjenner forslaget og oversender det til ledelsen ved instituttet.
   
   
FAM 09/12 Vikar for programrådsleder, høsten 2012 og våren 2013.
  Programrådet må tenke på , og komme med forslag til, hvem som kan stille som vikar for Anders Malthe-Sørenssen mens han har forskningsfri i 2012/2013.
   
FAM 10/12 Søke midler til utvidet fadderordning for 2012
  Universitetet har bevilget kr 500 000 ekstra til en såkalt utvidet fadderordning. Pengene skal fordeles på hvert enkelt fakultet (samt til fadderordningen sentralt) og hvor mye penger som tilfaller MN-fakultetet vet vi ikke enda.
  Men, hvert enkelt program kan etterhvert søke om midler som kan brukes til faglig, sosiale tiltak utover semesterstartuken. Dette kan f.eks være en faglig,sosial tur (som programrådet allerede har snakket om), faglige forelesninger (kanskje med pizza etterpå) eller annet.
   
  Programrådet bør vurdere å søke midler til en utvidet fadderordning.
   
FAM 11/12 Opprettelse av nytt prosjektemne på Fysisk institutt.
  SUFU har vedtatt at det skal opprettes et nytt prosjektemne på Fysisk institutt. Emnet skal kunne brukes i tilfeller der en student ønsker å jobbe med et spesielt prosjekt, enten i en forkningsgruppe på instituttet eller i en bedrift/forskningsinstitusjon. Emnet kan være på enten 5, 10 eller 20 studiepoeng.
  Hvert enkelt programråd må selv bestemme hvordan emnet ellers skal "bygges" opp: Hvor mye oppfølging fra vitenskapelige skal det være, hvilken vurderingsform skal emnet ha m.m.?
   
  Programrådet bes diskutere hvordan emnet skal "bygges opp".
   
FAM 12/12 Ekstra utfordringer for ekstra gode studenter.
  I forbindelse med Fakultetets utdanningsstrategi er det foreslått tiltak for å gi gode studenter ekstra utfordringer. På FAM har vi mange studenter som tar ekstra kurs i løpet av bachelor-graden, og programrådet bør finne gode løsninger for disse studentene.
   
  Forslag til vedtak: Programrådet ber programrådsleder og NN lage forslag til studieløp med ekstra utfordringer.
   
  EVENTUELT
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet. Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
  Anders Malthe-Sørenssen
  Leder                                                              Katrine Langvad
                                                                 Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:21 - Sist endret 16. jan. 2018 12:29