Referat fra 6. desember 2012

FYSISK INSTITUTT
   
MØTE I PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: TORSDAG 6. DESEMBER 2012, KL 10.15 PÅ ROM Ø262
VARIGHET: 10.15-11.25
   
Til stede: Vistnes, Syljuåsen, Hansen, Berntsen, Fjørner, Ihle og Stavik-Døvle
   
FAM 22/12 Innkalling og referat
a) Vedtak: Innkallingen ble godkjent
b) Vedtak: Referatet ble godkjent med endringer
   
FAM 21/12 Gjennomgang av studieplanen for programmet
  Komiteen bestående av Hjorth-Jensen, Hansen, Weber og Sørensen-Clark lager en rapport angående møtet de hadde. Denne er ikke mottatt ennå. Den referatføres når den er mottatt.
   
FAM 05/12 MEK1100
  Hansen og Stavik-Døvle orienterte fra møtet angående gjennomgang av studieplanen for programmet.
   
FAM 14/12 Faglig og sosial tilhørighet i første semester
  Til tross for mye program i forhold til tid er det bred enighet om at turen til Harestua ble godt gjennomført.
  Flere av studentene var dårlig kledd for turen. Programrådskoordinator har notert seg at man før studiestart må sende ut e-post til alle nye programstudenter om at de må ta med soveposer, turklær og tursko egnet til en slik ekskursjon.
  Til neste gang er det også viktig å huske å introdusere forelesere, studieadministrative og andre som er knyttet til programmet for studentene.
   
FAM 08/12 Nytt mandat for programrådet
  Programrådet gikk gjennom forslaget og kom med korrigeringer til teksten. Dokumentet rettes opp og sendes ut på høring til rådet før det sendes til videre behandling i SUFU.
   
FAM 23/12 Ny oppnevningsperiode for programrådsmedlemmene
  Representantene fra Institutt for Geofag og Institutt for teoretisk astrofysikk tar med forespørsel tilbake til sine respektive institutt. Programkoordinator mottar forslag til medlemmer og sender dette videre til instituttledelsen ved Fysisk institutt for oppnevnelse.
   
  Eventuelt
   
1 Infomøter våren 2013
  Institutt for Geofag og Institutt for teoretisk astrofysikk ønsker infomøter for å orientere om sine studieretninger til våren igjen.
   
2 Infiltrasjon av fysikk i 1. semester
  Det er svært ønskelig å la fysikkstudentene treffe fysikkoppgaver allerede i 1. semester av bacheloren. Det nye programrådet bør se på dette. Programkoordinator gir nytt programråd en innføring i saken når de er på plass.
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:35 - Sist endret 16. jan. 2018 12:35