Referat fra 27. september 2012

FYSISK INSTITUTT
   
MØTE I PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: TORSDAG 27. SEPTEMBER 2012, KL 10.15 PÅ ROM V139
VARIGHET: 10.15-11.50
   
Til stede: Vistnes, Syljuåsen, Hansen, Berntsen, Fjørner, Ihle, Murtnes (sak 14 og 15) og Stavik-Døvle
   
FAM 13/12 Innkalling og referat
a) Vedtak: Innkallingen ble godkjent
b) Vedtak: Referatet ble godkjent med noen endringer
   
FAM 14/12 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
  Det ble orientert om status i saken:
  -Turen var tenkt i slutten av august, men ble utsatt til midten av oktober grunnet økonomi. Datoen som er tenkt nå er fullmåne-helg, så denne må byttes.
  -Det settes ned en komité for å se på programmet til turen. Komitéen består av Vistnes, Hansen, Murtnes og Stavik-Døvle.
  -En overnatting er nok
  -Murtnes snakker med Fysisk fagutvalg og Fysikkforeningen om deres bidrag til det sosiale og det praktiske.
  -Viktig å få med fadderne på turen og få ut dato så fort som mulig slik at studentene vet at det blir tur.
  -Stavik-Døvle kontakter ForVei for å høre om de kan bidra i saken.
   
FAM 15/12 Studieteknikk-kurs til nye studenter
  Studieseksjonen finner en passende dato, og ser etter heftene med studieteknikk.
  Arnt Inge Vistnes gjennomfører kurset med studentene.
  Prøver å få en fredag, slik at man kan gjøre noe sosialt etter.
  Undersøke om vi får støtte til mat
   
FAM 16/12 Orienteringsmøte for 3. semesterstudenter
  Det er ønske om å ha møtene i 2. semester før de skal velge mellom AST1100 og GEF1100.
  Programrådet spør om studieadministrasjonen kan forsøke å finne hull til en dobbeltime hvor man kan ha møte med studentene. Koordinator skal undersøke, men dette har tidligere vist seg vanskelig, grunnet tette timeplaner.
   
FAM 17/12 Statistikk
  Gjennomføringsstatistikk ble presentert av koordinator og diskutert. Programrådet ønsker å høre om det finnes  tilsvarende statistikk for andre program.
  Programrådet ønsker at statistikken oversendes til Fysisk institutt sin ledelse.
   
FAM 18/12 Tiltak for å få studenter til å vekselvirke mer
  Programrådet ønsker å invitere ForVei til neste møte, for å få inntrykk på hva som kan være lurt å gjennomføre.
  Medlemmene i programrådet opplever at studentene liker å ha oppfølging gjennom obligatoriske oppgaver. De vil undersøke hvordan dette kan gjennomføres på begynneremner i programmet.
   
FAM 19/12 Info om Svalbard-studier
  Informasjonen er lagt ut på nettsidene til programmet, og det ble diskutert om det er behov for mer.
  Det ble enighet om at man kan legge informasjonen på nettsiden, sende ut e-post om infomøter i vårsemesteret og at forelesere også informerer i forkant av fristen for de studieretningene det er aktuelt for.
   
  EVENTUELT
   
1) Det ble diskutert om det er på tide med en gjennomgang av emneporteføljen i programmet? Det er nå 10 år siden sist.
  Saken skulle vært satt opp til dette møtet, men ble utsatt grunnet den pågående behandlingen av bredde/spissing i bacheloren initiert av fakultetet. Programrådet ble enige om å finne en representant for hver studieretning som kan møtes og se på studieplanene slik de er nå.
  Når behandlingen av bredde/spissing er over kan man raskt sette inn ressurser for å gjøre en vurdering av studieplanen.
  Studieadministrasjonen skal finne frem rapporten som ble laget til eksternevaluering av programmet i 2010. Denne rapporten inneholder statistikk for perioden 2003-2009.
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:32 - Sist endret 16. jan. 2018 12:32