Referat fra 30. oktober 2012

FYSISK INSTITUTT
   
MØTE I PROGRAMRÅDET FOR FYSIKK, ASTRONOMI OG METEOROLOGI 
TIDSPUNKT: TIRSDAG 30. OKTOBER 2012, KL 10.15 PÅ ROM V139
VARIGHET: 10.15-11.25 og 12.15-13.00 (sak 18)
   
Til stede: Vistnes, Syljuåsen, Hansen, Berntsen, Holmen, Ihle, Murtnes (sak 14), Fjørner (sak 18) og Stavik-Døvle
   
FAM 20/12 Innkalling og referat
a) Vedtak: Innkallingen ble godkjent
b) Vedtak: Referatet ble godkjent
   
FAM 14/12 Faglig og sosial tilhørighet i første semester.
  Programmet for turen til Harestua ble gjennomgått, og medlemmene fikk anledning til å spørre om de ulike punktene.
   
FAM 15/12 Studieteknikk-kurs til nye studenter-oppsummering
  C. Angell fra Fysisk instituttet ledet seminaret, mens A.Vistnes gjennomførte gruppeoppgaven.
  150 studenter fikk invitasjon til kurset, 44 meldte seg på, og 27 møtte. 
  Erfaringer til neste gang: gjennomføre kurset 1-2 uker etter semesterstart, bør koordineres sammen med studiestartuka. Kurset kan gjerne arrangeres sammen med et pop-vit-foredrag.
  Studieteknikk-kurset bør evalueres. Studieadministrasjonen bes sende ut en undersøkelse der man særlig undersøker om tidspunktet var for tidlig eller for sent.
  Studenter har gitt innspill på at det kan være nyttig å også ha et slik tilbud i 2. semester.
   
FAM 05/12 MEK1100
  Programrådsmedlemmene diskuterte mulig revidering av MEK1100.
  Studentene ønsker seg flere obliger, og muligheten til å løse problemer numerisk. Generelt ønskes det at man kommer igang med emnet raskere, at de ulike temaene fluid mekanikk og termodynamikk tydeliggjøres mer, samt at skillet mellom MEK1100 og MAT1110 blir tydeligere. 
   
FAM 17/12 Statistikk
  Gjennomføringsstatistikk ble presentert av koordinator og medlemmene diskuterte mulige tiltak. Se forslag til tiltak i sak 18/12
   
FAM 18/12 Tiltak for å få studenter til å vekselvirke mer
  Linda Sørensen fra ForVei var med på denne delen av møtet. Hun orienterte først om ForVeis virksomhet, og hva de pleier å snakke med studenter om. Fra FAM har 35 av 82 registrerte vært inne til samtale.
  Generelt kan man si at overgangen fra videregående til studier er tøff for studentene. Det er mange aktiviteter i 1. semester, sosialt skal de ble kjent med mange nye, de har flyttet til et nytt sted, faglig sett er det en stor oppoverbakke. De nye studentene er dårlige på tidsplanlegging, har dårlig eller ingen studieteknikk og de blir stresset av alt dette nye.
  Studentene føler at arbeidsmengden er stor, de klarer ikke styre tida godt. Etter hvert innser de at de ikke kan lese alt og det stresser dem. Noen av dem går i det samme sporet; når studieteknikken ikke fungerer optimalt, kompenserer de med å gjøre mer av det.
  Studentene kunne lært mer ved å forberede seg mer til forelesninger, gruppetimer og få oversikt på forhånd. Dette gir mestringsfølelse. Forelesere og gruppelærere kan være med på å gi innspill til ulike læringsstrategier/personlig utvikling. Realfagsstudenter gjør ofte oppgaver, har mengdetrening i disse og ønsker også dette.
  Sosialt sett er fadderuka alfa-omega for om man blir kjent. For en del studenter oppleves det dumt når denne går i oppløsning. I en slik situasjon er det lett av sluttekulturen blir sterk, mestringsfølelsen er dårlige, elever som tidligere var på topp i sin klasse er blitt middels student, de må erfare å mestre, ikke å prestere.
  En faglig/sosial tur kan rette opp følelsen av å bli alene når fadderuka er slutt. Turgruppene er trygge og ringvirkninger er at de som ikke var med også blir inkludert. Langtidsvirkninger er likevel usikre.
  Studenter som har vært til veiledning sier de mangler tilknytning til programmet, og kunne tenke seg en felles lesesal. Noen av dem er ensomme, ønsker noen å ta pause med, bli sett, at noen venter på deg på forelesningen. De savner nærheten til fysikk, og trenger noen "teasere" mens de venter på det de egentlig har valgt.
   
FAM 21/12 Gjennomgang av studieplanen for programmet
  De foreslåtte medlemmene oppnevnes. Komiteen bes særlig se på MEK1100, og bør ta utgangspunkt i programmets internrapport fra 2009. Det er ønskelig at komiteen gjennomfører møtet innen to uker for å få gitt tilbakemelding til forelesere for MEK1100 så snart som mulig.
   
  EVENTUELT
   
   
  Arnt Inge Vistnes
  Leder Grete Stavik-Døvle
    Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:34 - Sist endret 16. jan. 2018 12:34