Innkalling 7. april 2014

   
   
Innkalling til møte i programrådet for Fysikk, astronomi og meteorologi, mandag 7. april kl. 10.15 på rom V139.
   
   
FAM 01/14 Innkalling og referat.
a) Innkalling.
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
   
b) Referat.
  Referat fra 14. mai 2013
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
   
FAM 02/14 Gjennomføring av infomøter våren 2014
 

Institutt for teoretisk astrofysikk og Institutt for geofag pleier å gjennomføre sine infomøter for 2. semesterstudenter om våren. Orienteringssak.

 

 

FAM 03/14 NOKUT-evaluering av FAM
  Hvilke konsekvenser har det for FAM-programmet og for kvalitetssikringsarbeidet i FAM-programmet.
   
FAM 04/14 Semesterstart og programseminar
  Diskusjonssak.
   
FAM 05/14 Revisjon av Bachelorprogrammene ved fakultetet
  Konsekvenser for FAM og prosess i FAM. Diskusjonssak.
   
FAM 06/14 Gjennomføringsstatistikk i programmet
  Gjennomføringsstatistikk gjennomgåes. Orienteringssak.
   
FAM 07/14 Forslag til endring av navn på fordypning
 

Seksjonen for halvlederfysikk ønsker å endre navn på den ene fordypningen under studieretningen fysikk fra Fysikalsk elektronikk til Halvlederfysikk. Vedtakssak.

Forslag til vedtak: Programrådet for bachelor i Fysikk, astronomi og meteorologi støtter forslaget om å endre fordypningens navn fra Fysikalsk elektronikk til Halvlederfysikk.

   
   
  EVENTUELT
   
 

Merk at personsensitive opplysninger er taushetsbelagte, og bare diskuteres av medlemmene som har mottatt opplysningene.

Dette gjelder både opplysninger forelagt i forkant, under og etter møtet. Personsensitive papirer skal makuleres etter møtet.

   
   
  Anders Malthe-Sørenssen
  Leder                                                             Grete Stavik-Døvle
                                                                 Programkoordinator
Publisert 16. jan. 2018 12:42 - Sist endret 16. jan. 2018 12:42