Elektronikklaboratoriet (ELAB)

Elektronikklaboratoriet er en fellestjeneste for hele instituttet, og har kompetanse på blant annet utlegg og bestykning av komponentbærere og bruk av avanserte DAK-verktøy og kretskortdesign. Ved laboratoriet jobber vi blant annet med instrumentering av vitenskapelige raketter og satellitter, og vi har lang erfaring som leverandør av produkter og tjenester til CERN.

Ansatte

Utstyr

  • Norges eneste ONYX 32 inserter-robot for montering/demontering av miniatyriserte elektronikk-komponenter. Nødvendig for bl.a. montering av kretskort til sonderaketter og satellitter
  • Mønsterkort produksjonslab
  • Dataverktøy - CAD / CAE / CAM

Kontakt

Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO Telefon: +47 22856428 Stedkode: 150403