Dokumenter og møter i komiteen for masterprogrammet Fysikk

Dokumenter og møter i komiteen for masterprogrammet Fysikk

 

Møtedato Notater og dokumenter til møtet Referat

Møter i komiteen

27.oktober 2015

Dagsorden

Felles føringer for læringsutbyttebeskrivelser

Læringsmål bachelorprogrammet fysikk og astrofysikk

InterAct-prosessen Master - notat 12.mai 2015

InterAct-prosessen Master - notat 27.august 2015

Arbeidslivsrelevans - NOKUT

Fremtidens mastere - Tekna

Læringsmål masternivå - NOKUT (klikk på "Nivå 7: Master (2. syklus)")

Forslag til referat fra 27.oktober
3.november 2015

Dagsorden

Læringsmål - fysikk - 3. november 2015

Forslag til læringsmål og opptakskrav
11. januar 2016 Dagsorden Referat fra 11. januar
11.-13. januar 2016 Møter angående bruk av metoder i masteroppgavene på tvers av fagområder

Referat Eksperimentell fysikk

Referat Numerisk fysikk/computational physics

Referat Teoretisk fysikk

5. februar 2016

Dagsorden

Matriseorganisering

Referat fra 5. februar
13. oktober 2016 Dokument til fakultetet med LUB-er, opptakskrav og studieretninger  
17. november 2016 InterAct-seminar i Forskningsparken Referat
17.11-08.12 2016 Innsendte beskrivelser av studieretningene

Fysikkdidaktikk

Romfysikk

Teoretisk fysikk

Biologisk og medisinsk fysikk

Kjerne- og partikkelfysikk

Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi

08. desember 2016 Seksjonsledermøte Oppsummering av tilstanden nå
21. mars 2017

Dagsorden

Overordnet beskrivelse av programmet, redigert etter møtet

 

Referat

Beskrivelser av studieretningene levert på/etter møtet

Fysikkdidaktikk

Romfysikk

Teoretisk fysikk

Biologisk og medisinsk fysikk

Kjerne- og partikkelfysikk

Materialer, nanofysikk og kvanteteknologi

Eksterne ressurser:

InterAct ved MN-fakultetet

Publisert 11. nov. 2015 12:42 - Sist endret 29. okt. 2018 13:08