Personer med emneord «SMN»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Viktor Bobal Bobal, Viktor Senioringeniør +47 22852892 +47 90713892 viktor.bobal@fys.uio.no SMN, Halvlederfysikk
Bilde av Marit Larsen Larsen, Marit Seniorkonsulent +47 22842215 marit.larsen@its.uio.no SMN, LENS, TeamSMN
Bilde av Kristin Hubred Nygård Nygård, Kristin Hubred Førstekonsulent +47 22852879 k.h.nygard@smn.uio.no SMN, TeamSMN, LENS, NorFab
Bilde av Christoph Seiffert Seiffert, Christoph Senioringeniør 45507209 christoph.seiffert@fys.uio.no Halvlederfysikk, SMN