Marit Tronstad

Avdelingsleder - Instituttadministrasjon
Bilde av Marit Tronstad
English version of this page
Telefon +47 22842215
Brukernavn
Besøksadresse Kristen Nygaards hus Gaustadalleen 23A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 70 2027 Kjeller
  • Forskerstøtte for LENS (gruppe for halvlederfysikk)
  • Administrativ støtte nasjonal infrastruktur NorFab ved UiO
  • Innkjøper SMN og Fysisk Institutt
  • Publisering www.norfab.no
  • LIMS bookingsystem
  • Bestiller til Forskerboligkontoret

 

Emneord: SMN, LENS, TeamSMN
Publisert 19. des. 2013 09:07 - Sist endret 18. juni 2019 10:42