Andreas Haraldsrud

Universitetslektor - Center for Computing in Science Education
Bilde av Andreas Haraldsrud
English version of this page
Mobiltelefon 90620725
Rom Ø468
Treffetider Mandag og torsdag
Brukernavn
Besøksadresse Fysisk institutt

Faglige interesser

Jeg arbeider med undervisning, forskning og utvikling av programmering som verktøy for faglig forståelse. Av spesiell interesse er undervisning og didaktiske perspektiver knyttet til programmering i en realfaglig kontekst. Andre interesser og kompetanseområder er:

  • Fysikalsk kjemi generelt.
  • Termodynamikk og kinetikk.
  • Overflater og kolloider.
  • Modellering av fysiske, kjemiske og biologiske systemer.
  • Undervisning og realfagsdidaktikk.

Undervisning

Publikasjoner

  • Haraldsrud, Andreas Drolsum & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Programmering for fysikkens skyld. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  80(3), s 70- 75
  • Haraldsrud, Andreas Drolsum (2017). Programmering og modellering: Naturvitenskapelig programmering for videregående skole. Realfagsforlaget SA.  ISBN 978-82-690913-0-4.  202 s.
Publisert 17. aug. 2018 10:17 - Sist endret 10. feb. 2020 12:36