Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Førstelektor - Studieseksjonen
Bilde av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen
English version of this page
Telefon +47 22855757
Mobiltelefon +47 90026577
Rom FØ368
Brukernavn
Besøksadresse Fysisk Institutt
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Faglig leder Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi (KURT)

Leder av ProFag, realfaglig programmering for lærere

Del av ledergruppen for CCSE (Centre for Computing in Science Education)

Undervisning

ProFag:U
ProFag:vgs
REAL undervisning
Summer institute
FYS1000 
 

Bakgrunn

Cand. Scient. Astrofysikk

Lærebokforfatter ERGO Fysikk 1 og ERGO Fysikk 2 for videregående skole, Aschehoug forlag
Lærebokforfatter Naturfag for videregående skole, Aschehoug forlag
Lærebokforfatter Naturfag for yrkesfag, Aschehoug forlag
Utvikler av digitale læremidler, Aschehoug forlag

Lektor ved Asker og Valler videregående skole

Forsker ved NILU (Norsk Institutt for LUftforskning)

Priser

Olav Thons nasjonale pris for fremragende undervisning, 2020

UiOs læringsmiljøpris, 2012

William Nygaards legat, Aschehoug forlag, 2011

Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris, 2011

Verv

Generalsekretær i Norsk Fysikklærerforening

Emneord: Fysikk, Fysikkdidaktikk, Lektorutdanning, Realfaglig programmering, skole
Publisert 4. nov. 2010 12:39 - Sist endret 10. sep. 2021 13:36