Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

Førstelektor - Studieseksjonen
Bilde av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen
English version of this page
Telefon +47 22855757
Mobiltelefon +47 90026577
Rom FØ368
Brukernavn
Besøksadresse Fysisk Institutt
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Faglig leder Kompetansesenter for Undervisning i Realfag og Teknologi (KURT)

Leder av ProFag, realfaglig programmering for lærere

Del av ledergruppen for CCSE (Centre for Computing in Science Education)

Undervisning

ProFag:U
ProFag:vgs
REAL undervisning
Summer institute
FYS1000 
 

Bakgrunn

Cand. Scient. Astrofysikk

Lærebokforfatter ERGO Fysikk 1 og ERGO Fysikk 2 for videregående skole, Aschehoug forlag
Lærebokforfatter Naturfag for videregående skole, Aschehoug forlag
Lærebokforfatter Naturfag for yrkesfag, Aschehoug forlag
Utvikler av digitale læremidler, Aschehoug forlag

Lektor ved Asker og Valler videregående skole

Forsker ved NILU (Norsk Institutt for LUftforskning)

Priser

Olav Thons nasjonale pris for fremragende undervisning, 2020

UiOs læringsmiljøpris, 2012

William Nygaards legat, Aschehoug forlag, 2011

Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris, 2011

Verv

Generalsekretær i Norsk Fysikklærerforening

Emneord: Fysikk, Fysikkdidaktikk, Lektorutdanning, Realfaglig programmering, skole

Publikasjoner

 • Haraldsrud, Andreas Drolsum & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Programmering for fysikkens skyld. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  80(3), s 70- 75
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Physics students' understanding of fundamental principles in quantum physics, In Jari Lavonen; Kalle Juuti; Jarkko Lampiselkä; Anna Uitto & Hahl Kaisa (ed.),  Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future..  ESERA.  ISBN 978-951-51-1541-6.  Strand 1, Chapter 3.  s 11 - 19
 • Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i kvantefysikk gjennom digitale ressurser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  2(1), s 2- 16 . doi: 10.17585/ntpk.v2.127 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bøe, Maria Vetleseter (2015). ReleQuant - improving teaching and learning in quantum physics through educational design research. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  11(2), s 153- 168 . doi: 10.5617/nordina.2043 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Prosjekt ReleKvant: Skreddersydde læringsressurser i fysikk, utviklet av forskere, lærere og lektorstudenter, I: Ulrikke Elisabeth Rindal; Andreas Lund & Rachel Elise Jakhelln (red.),  Veier til fremragende lærerutdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978 - 82-15 - 025.  Kapittel 3.  s 45 - 56
 • Henriksen, Ellen Karoline; Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Bøe, Maria Vetleseter (2014). Relativity, quantum physics and philosophy in the upper secondary curriculum: Challenges, opportunities and proposed approaches. Physics Education.  ISSN 0031-9120.  49(6), s 678- 684 . doi: 10.1088/0031-9120/49/6/678
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2011). Medforfatter på kapitlene "Læring gjennom IKT" og "Å undervise i astrofysikk", I:  Fysikkdidaktikk.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-878-1.  17 og 22.
 • Van Roozendael, M.; Peeters, P.; Roscoe, H. K.; De Backer, H.; Jones, A. E.; Bartlett, L.; Vaughan, G.; Goutail, Florence; Pommereau, Jean-Pierre; Kyro, E.; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Braathen, Geir O. & Simon, P. C. (1998). Validation of GroundBased Visible Measurements of Total Ozone by Comparison with Dobson and Brewer Spectrophotometers. Journal of Atmospheric Chemistry.  ISSN 0167-7764.  29, s 55- 83
 • Høiskar, Britt Ann Kåstad; Dahlback, Arne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Braathen, Geir O. (1997). Retrival of total ozone retrieved from the ultraviolet region of spectra recorded with an ultraviolet-visible spectrometer. Applied Optics.  ISSN 0003-6935.  36, s 7984- 7991
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Carlsson, Mats (1994). The Formation of the Solar He II 1640.4 Å Emission Line. The Astrophysical Journal (ApJ).  ISSN 0004-637X.  443(1), s 417- 428

Se alle arbeider i Cristin

 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald & Hushovd, Odd T. (2016). Naturfag SF. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203401213.  432 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald & Hushovd, Odd T. (2016). Naturfag SF. Forenklet. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203401220.  184 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald & Hushovd, Odd T. (2015). Naturfag Påbygging. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203347177.  248 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald & Hushovd, Odd T. (2015). Naturfag Påbygging. Forenklet. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203349850.  112 s.
 • Brandt, Harald; Hushovd, Odd T. & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2013). Naturfag for yrkesfag. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-34509-8.  285 s.
 • Brandt, Harald; Hushovd, Odd T. & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2013). Naturfag for yrkesfag - forenklet bok. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-34575-3.  87 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald & Hushovd, Odd T. (2011). Naturfag 2 Yrkesfaglige utdanningsprogram. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203340512.  204 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald & Hushovd, Odd T. (2011). Naturfag 3 Påbygging til generell studiekompetanse. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203340536.  259 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald & Hushovd, Odd T. (2011). Naturfag 5 Studieforberedende utdanningsprogram. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203340550.  445 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Callin, Petter; Pålsgård, Jan & Stadsnes, Rune (2008). ERGO Fysikk 2. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203337154.  328 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Callin, Petter; Pålsgård, Jan & Stadsnes, Rune (2008). ERGO Fysikk 2 Studiebok. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203337178.  245 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Callin, Petter; Pålsgård, Jan & Stadsnes, Rune (2007). ERGO Fysikk 1. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203333477.  381 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Callin, Petter; Pålsgård, Jan & Stadsnes, Rune (2007). ERGO Fysikk 1 Studiebok. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203336331.  207 s.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Brandt, Harald; Hushovd, Odd T. & Fonstad, Tore (2006). Naturfag 5 Studiebok. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203333231.  255 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haraldsrud, Andreas Drolsum & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Ressurser for lærere og kompetansepakker: Innhold og ideer bak.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2021). Kort presentasjon av KURT – Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2020). Et fysikkfag for fremtiden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 25- 25
 • Odden, Tor Ole; Yadav, Aman; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Caeli, Elisa Nadire (2020). Integrating Computing into K-16 Education: Scaffolding Teacher and Student Learning in STEM Disciplines. Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE.  ISSN 1942-647X.  s 517- 518 . doi: 10.1145/3341525.3393961
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Løvold, Henrik Hillestad (2019). Realfaglig programmering dagskurs.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2019). Programmering i naturfag.
 • Angell, Carl & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Relativt moderne fysikkundervisning - Kvantefysikk og generell relativitetsteori.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Active learning. Workshop on tools and techniques.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). Lektorkompetanse i et internasjonalt perspektiv.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2018). ProFag: MNs satsing på etterutdanning av lærere.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). ProFag: realfaglig programmering.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). Programmering er mer enn koding.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Mørken, Knut Martin (2018). Programmering i naturfaget.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Tsigaridas, Kristin Glørstad & Gregers, Tone Fredsvik (2018). Science teacher education as an asset and an opportunity for educational development in STEM disciplinary departments.
 • Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Combining research with development in schools within a Design-Based Research framework.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). In-service physics teachers’ and pre-service science teachers’ view on professional competence.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Who is the good physics teacher? – Views from a Norwegian perspective.
 • Fyhn, Marianne; Kristensen, Solveig; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Villanger, Ilan Dehli (2017). Helhetlig fokus på utdanningsutvikling.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Grimenes, Arne Auen (2017). Carl Angell 70 år. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  2017(1), s 26- 27
 • Jorde, Doris & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). BUILDING SCIENCE TEACHER IDENTITY THROUGH AN INTEGRATED PROGRAM OF STUDY.
 • Malthe-sørenssen, Anders; Henriksen, Ellen Karoline; Hjorth-Jensen, Morten; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). Center for computing in science education: fornyelse av utdanning ved integrasjon av beregninger. Nordic Journal of STEM Education.  ISSN 2535-4574.  1(1), s 236- 241
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2017). From transfer of knowledge to student learning.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Angell, Carl (2017). ReleKvant: Aktiv og variert læring i relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Jorde, Doris (2017). Building science teacher identity through an integrated program of study.
 • Angell, Carl; Bøe, Maria Vetleseter; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Vistnes, Arnt Inge; Bungum, Berit; Frågåt, Thomas & Sørborg, Øystein (2016). Kvantefysikk. [www ]. Vis sammendrag
 • Bøe, Maria Vetleseter; Angell, Carl; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Det er ikke innholdet i fysikkfaget som er problemet.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bøe, Maria Vetleseter & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Drømmen om framtidas fysikkfag.
 • Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Pre-service science teachers’ views on professional knowledge.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Frågåt, Thomas & Kersting, Magdalena (2016). ReleKvant - undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Johansen, Ronny; Bakke, Jannike Ohrem; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Holm, Dagny & Stadsnes, Rune (2016). Det nytter ikke å ønske seg verdens beste skole hvis vi ikke har gode nok læremidler. Utdanningsnytt.no.
 • Johansen, Ronny; Bakke, Jannike Ohrem; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Holm, Dagny & Stadsnes, Rune (2016). Varsku! Hvem skal skrive fremtidens læremidler?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Kersting, Magdalena; Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Introduction to ReleQuant: Developing online learning resources in modern physics.
 • Mørken, Knut Martin & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2016). Course alignment and a culture for quality.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Bøe, Maria Vetleseter & Henriksen, Ellen Karoline (2016). Modern physics on the curriculum: Challenges to Teachers and students.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2016, 27. desember). For hver etasje du går oppover I en trapp, eldes du raskere. [Internett].  Titan (MN-fak. UiO - nettavis).
 • Bungum, Berit; Angell, Carl; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Physics students’ understanding of fundamental principles in quantum physics.
 • Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2015). Bruk av språk og diskusjoner for å fremme elevers forståelse i moderne fysikk.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Henriksen, Ellen Karoline (2015). Utdanning, forskning og utviklingsarbeid i skjønn forening på lektorutdanningen i realfag..
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit; Bøe, Maria Vetleseter; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Frågåt, Thomas (2014). ReleKvant – undervisningsopplegg om relativitetsteori og kvantefysikk.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Angell, Carl; Bungum, Berit & Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). ReleQuant - Improving teaching and learning in quantum physics through educational design research.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm (2014). Prosjekt ReleKvant. Undervisningsstrategier og elevers begrepsutvikling i moderne fysikk..
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Bungum, Berit (2014). ReleKvant: Undervisningsstrategier og elevers begrepsutvikling i moderne fysikk.
 • Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm; Henriksen, Ellen Karoline & Angell, Carl (2014). ReleKvant – moderne fysikk i klasserommet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:39 - Sist endret 26. feb. 2021 14:12