Jan Olav Eeg

Førstelektor - Bilagslønnede
Bilde av Jan Olav Eeg
English version of this page
Telefon +47 22854319
Mobiltelefon 97763160
Rom Ø451
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygninga 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Teoretisk fysikk

Faglige interesser

Arbeider med teori for elementærpartikkelfysikk. Spesielt: Elektrosvake desintegrasjonsprosesser,

både innafor og utafor den etablerte Standardmodellen.

Brytning av symmetrien mellom materie og antimaterie, Eksotiske prosesser med null

eller svært liten sannsynlighet innafor Standardmodellen

Undervisning

Bakgrunn

Cand. real 1971, Dr.Philos 1976.

Verv

 

Samarbeid

Samarbeider for tida med Svjetlana Fajfer  (Ljubljana),  Ivica Picek (Zagreb)  og Kresimir Kumericki (Zagreb).

Emneord: Kvantefysikk, Elementærpartikkelfysikk, Teoretisk fysikk, kvantefeltteori

Publikasjoner

 • Eeg, Jan Olav (2020). Electric dipole moment of the neutron in two-Higgs-doublet models with flavor changing couplings. Physical Review D. ISSN 2470-0010. 102(9). doi: 10.1103/PhysRevD.102.095009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eeg, Jan Olav (2018). Electric dipole moment of the neutron from a flavor changing Higgs-boson. European Physical Journal C. ISSN 1434-6044. 78(12), s. 1–11. doi: 10.1140/epjc/s10052-018-6477-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Palmer, Teresa & Eeg, Jan Olav (2014). Form factors for semileptonic D decays. Physical Review D. ISSN 1550-7998. 89(3). doi: 10.1103/PhysRevD.89.034013.
 • Fajfer, Svjetlana & Eeg, Jan Olav (2014). Colored scalars and the neutron electric dipole moment. Physical Review D. ISSN 1550-7998. 89(9). doi: 10.1103/PhysRevD.89.095030.
 • Fajfer, Svjetlana & Eeg, Jan Olav (2014). Neutron Electric Dipole Moment from colored scalars. I Bruno, G.E.; Chiodini, G.; Colangelo, P; Corianò, C.; Creanza, D; De Fazio, F & Nappi, E. (Red.), 7th International Workshop on Quantum Chromodynamics Theory and Experiment (QCD@Work 2014). EPJ Web of Conferences. ISSN 978-2-7598-1685-9. doi: 10.1051/epjconf/20148000050.
 • Eeg, Jan Olav (2012). Non-leptonic decays in an extended chiral quark model. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. 1492, s. 88–94. doi: 10.1063/1.4763498.
 • Bertolini, Stefano; Eeg, Jan Olav; Maiezza, A & Nesti, F (2012). New physics in epsilon ' from chromomagnetic contributions and limits on left-right symmetry. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 86(9). doi: 10.1103/PhysRevD.86.095013.
 • Eeg, Jan Olav & Palmer, Teresa (2011). Color suppressed contribution to (B)over-bar(d)(0) -> pi(0)pi(0). Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 83(5). doi: 10.1103/PhysRevD.83.054016.
 • Eeg, Jan Olav & Kumericki, Kresimir (2010). Isgur-Wise function within a modified heavy-light chiral quark model. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 81(7). doi: 10.1103/PhysRevD.81.074015.
 • Leganger, Lars Erlend & Eeg, Jan Olav (2010). Nonfactorizable contribution to B-d(0) -> pi D-0(0). Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 82(7). doi: 10.1103/PhysRevD.82.074007.
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, K & Picek, I (2008). New dipole penguin contribution to K -> pi pi decays. Physics Letters B. ISSN 0370-2693. 669(2), s. 150–155. doi: 10.1016/j.physletb.2008.09.039.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, S & Kamenik, JF (2008). Chiral corrections to the scalar form factor in B-q -> D-q transitions. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 78(7). doi: 10.1103/PhysRevD.78.074008.
 • Eeg, Jan Olav (2007). Low energy aspects of heavy meson decays. Acta Physica Polonica B. ISSN 0587-4254. 38(9), s. 2869–2878.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, S & Kamenik, J (2007). Chiral loop corrections to weak decays of B mesons to positive and negative parity charmed mesons. Journal of High Energy Physics (JHEP). ISSN 1126-6708.
 • Sørensen, John Atle Macdonald & Eeg, Jan Olav (2007). Decay modes (B)over-bar(d,s)(0) -> gamma D-*0. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 75. doi: 10.1103/PhysRevD.75.034015.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Prapotnik Brdnik, Anita (2006). Non-factorizable contributions to $\overline{B^0_d} \rightarrow D_s^{(*)} \overline{D_s^{(*)}}$ from chiral loops and tree level $1/N_c$ terms. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. 806, s. 183–189.
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (2006). Soft gluon contributions to the B -> K eta ' amplitude in a low energy bosonization model. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. ISSN 0954-3899. 32, s. 2081–2087. doi: 10.1088/0954-3899/32/11/003.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, S & Prapotnik, A (2005). Color suppressed contributions to the decay modes B-d,B-s -> Ds,dDs,d, B-d,B-s -> Ds,dD*(s,d,) and B-d,B-s -> D*(s,d) D*(s,d). European Physical Journal C. ISSN 1434-6044. 42, s. 29–36.
 • Eeg, Jan Olav & Hiorth, Aksel (2005). Chiral quark models and their applications. Fizika B. ISSN 1330-0016. B 14(1), s. 41–74.
 • Eeg, Jan Olav; Fajer, S; Hiroth, A & Prapotnik, A (2005). Non-factorizable contributions to B-d(0) & (DsDs(*))-D-(*). Nuclear physics B, Proceedings supplements. ISSN 0920-5632. 142, s. 188–191.
 • Eeg, Jan Olav & Hiorth, Aksel (2004). The beta-term for D* --> D gamma within a heavy light chiral quark model. European Physical Journal C. ISSN 1434-6044. doi: 10.1140/epjcd/s2004-01-003-1.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Hiorth, Aksel (2003). On the colour suppressed decay modes B --> Ds anti-Ds. Physics Letters B. ISSN 0370-2693. 570, s. 46–52.
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (2003). "On the short distance part of the QCD anomaly contribution to the b -> s eta-prim amplitude''. Physics Letters B. ISSN 0370-2693. 563, s. 87–92.
 • Hiorth, Aksel & Eeg, Jan Olav (2003). "Non-factorizable effects in B - anti-B mixing'';. European Physical Journal C. ISSN 1434-6044. 30.
 • Eeg, Jan Olav (2003). B-decays and B - anti-B mixing within a heavy light chiral quark model. I Colangelo, Pietro; De Fazio, Fulvia; Fini, Rosa Anna; Nappi, Eugenio & Nardulli, Guiseppe (Red.), QCD at work. International workshop on Quantum Chromodynamics, Conversano, Bari, Italy, june 2003. Editrice Proto. ISSN 88-88823-06-9. s. 171–178.
 • Eeg, Jan Olav; Hiorth, Aksel & Polosa, Antonio (2002). Gluonic mechanism for B -> D eta'. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 65(054030).
 • Eeg, Jan Olav & Hiorth, Aksel (2002). Heavy-light chiral quark model. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 66(074001).
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (2002). The double radiative annihilation of the heavy-light fermion bound states. Fizika B. ISSN 1330-0016. 10, s. 285–306.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Zupan, Jure (2001). Nonfactorizable contributions to the decay mode D^0 -> K^0 + anti-K^0. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 64(034010), s. 1–13.
 • Bertolini, Stefano; Eeg, Jan Olav & Fabbrichesi, Marco (2001). An updated analysis of epsilon'/epsilon in the Standard Model with hadronic matrix elements from the Chiral Quark Model. Physical Review D. Particles and fields. ISSN 0556-2821. 63(056009), s. 1–12.
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (2000). Bound-state effects in _m<SUP>+</SUP> e<SUP>-</SUP> -> _g_g and B<SUP>0</SUP> -> _g_g decays. European Physical Journal C. ISSN 1434-6044. 17, s. 163–168.
 • Bertolini, Stefano; Eeg, Jan Olav & Fabbrichesi, Marco (2000). Theory of the CP-violating quantity epsilon'/epsilon. Reviews of Modern Physics. ISSN 0034-6861. 72(1), s. 65–93.
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (1999). Long vs. short distance dispersive two photon K(L) -> _m<SUP>+</SUP>_m<SUP>-</SUP> amplitude. Fizika B. ISSN 1330-0016. s. 395–400.
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (1998). On The Short-Distance Dispersive Two-Photon K<SUB>L</SUB>->_m<SUP>+</SUP>_m<SUP>-</SUP> Amplitude. European Physical Journal C. ISSN 1434-6044. 1, s. 531–537.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bugge, Lars & Eeg, Jan Olav (1999). Diverse oversikter i tabell-form. Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0692-4. Bind 16.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eeg, Jan Olav (2020). Building the Standard Model. Historial and Qualitative Aspects (3 lectures).
 • Eeg, Jan Olav (2018). Building the Standard Model. Qualitative and historical aspects. (3 double lessons).
 • Eeg, Jan Olav (2017). Frå Atom til Kvark og Higgs. Frå 1963 til 2017.
 • Eeg, Jan Olav (2016). Electric dipole meoments from flavor changing Higgs interactions.
 • Eeg, Jan Olav (2015). Electric dipole moments generated from flavor changing scalars.
 • Eeg, Jan Olav (2015). Status for partikkelfysikken. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 25–25.
 • Eeg, Jan Olav (2015). Neutron Electric Dipole Moment from flavor changing scalar couplings ?
 • Eeg, Jan Olav (2014). Oppdaging av nye baryoner Xi_b. [Internett]. Interviu i Forskning.no.
 • Eeg, Jan Olav & Fajfer, Svjetlana (2014). Neutron Electric Dipole Moment from Colored Scalars.
 • Eeg, Jan Olav (2014). From charm and beauty to charm and colored scalars .
 • Eeg, Jan Olav (2013). Non-leptonic decays within chiral quark models.
 • Eeg, Jan Olav (2012). Symmetriar som brytast- Om kva Higgs gjer og ikkje gjer. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. Årg 74(4), s. 97–103.
 • Eeg, Jan Olav (2011). Jan O. Eeg: ``A model for the color suppressed decay mode B^0 --> 2 \pi^0''.
 • Read, Alexander Lincoln; Eeg, Jan Olav; Ould-Saada, Farid; Samset, Bjørn Hallvard; Grøn, Øyvind & Raklev, Are (2011). God naturvitenskapelig tradisjon. [Avis]. Morgenbladet.
 • Eeg, Jan Olav (2009). Lamb-Shift-Like Dipole Contribution to K -> 2 \pi Decays.
 • Eeg, Jan Olav (2009). Lamb-Shift-Like Effects in K - decays.
 • Eeg, Jan Olav (2009). Lambshift-like Dipole Contributions for K -> 2 pi decays - http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=36&resId=0&materialId=slides&confId=55990.
 • Eeg, Jan Olav (2008). Short and long distance effects in B --> D \pi decays.
 • Eeg, Jan Olav (2007). Low energy aspects of heavy meson decays (talk II).
 • Eeg, Jan Olav (2006). Low energy aspect of heavy meson decays (talk).
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Prapotnik Brdnik, Anita (2006). Non-factorizable contributions to $\overline{B^0_d} \rightarrow D_s^{(*)} \overline{D_s^{(*)}}$ from chiral loops and tree level $1/N_c$ terms.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Prapotnik, Anita (2005). Non-factorizable contributions to anti-B0(D) ---> D(*)(S) anti-D(*)(S) from chiral loops and tree level 1/N(C) terms.
 • Eeg, Jan Olav (2004). ``Non-factorizable contributions to B --> D anti-D from chiral loops and gluon condensates''.
 • Eeg, Jan Olav (2004). `Colour suppressed contributions to B^0 --> Ds^(*) anti-Ds^(*) from chiral loops and gluon condensates".
 • Eeg, Jan Olav (2004). Chiral Lagrangians obtained from Chiral Quark Models.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Hiorth, Aksel (2003). On the Colour Suppressed Decay Modes B^0 -> D_s^+ D_s^- and B_s^0 -> D^+ D^- (presentert av s: Fajfer).
 • Eeg, Jan Olav (2003). B - anti-B mixing and B-decays within a heavy light chiral quark model and chiral perturbation theory.
 • Eeg, Jan Olav (2003). Bosonization of qurk operators within a heavy light chiral quark model.
 • Eeg, Jan Olav (2002). A heavy-light chiral quark model and its relevance for B- anti-B mixing.
 • Eeg, Jan Olav (2002). A heavy-light chiral quark model and its relevance for B -> D eta' and B - anti-B mixing.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Zupan, Jure (2001). The D -> K anti-K beyond factorization.
 • Bugge, Lars & Eeg, Jan Olav (2000). Verdt å vite spesial om antimaterie. [Radio]. NRK P2 : NRK P2.
 • Eeg, Jan Olav (2000). Direct CP-violation in the K --> 2_p decay modes.
 • Eeg, Jan Olav (2000). Theoretical estimates of the CP-violating quantity epsilon'/epsilon in K -> 2 pi decays.
 • Eeg, Jan Olav (2000). Estimates of direct CP-violation in K --> 2_p decays.
 • Eeg, Jan Olav (1999). Div. mindre artikler om elementærpartikkelfysikk, Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Eeg, Jan Olav (1999). Hvorfor er det langt mer materie enn antimeaterie i universet?
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana; Prapotnik, Anita & Hiorth, Aksel (2004). ``Non-factorizable contributions to B^0 --> Ds^(*) anti-Ds^(*)'', (hep-ph/0408298). Based on talk given by J.O. Eeg at BEACH2004, 6thinternational conference on Hyperons, Charm and Beauty Hadrons, Illinois Institute of Technology, june 27.-july 3., Chicago, 2004. Illinois Inst of technology, Chicago.
 • Eeg, Jan Olav (2004). Chiral quark models and their applications (Dedicated to the memory of Prof. Dubravko Tadi\'c}, submitted to Fizika B, Zagreb ) hep-ph/0411393. hep-ph@arXiv.org.
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (2004). "On the singlet penguin in B -> K eta-prim decay"Proceedings of 9th Adriatic Meeting, Dubrovnik, Croatia, 4-14 Sep 2003; hep-ph/0407279. Springer Proceedings in Physics/Univ of Zagreb and Inst R. Boskovic. ISSN 3-540-22803-9.
 • Eeg, Jan Olav; Fajfer, Svjetlana & Hiorth, Aksel (2003). "Non.factorizable contributions in B -> Ds^+ Ds^-'' ; Contributed to 21st International Symposium on Lepton and Photon Interactions at High Energies (LP 03), Batavia,Illinois, 11-16 Aug 2003; (hep-ph/0307042). (Fermilab).
 • Eeg, Jan Olav; Kumericki, Kresimir & Picek, Ivica (2001). Double radiative annihilation of the heavy-light fermion bound states. UiO, Fys. inst., teoretisk fysikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:14 - Sist endret 9. okt. 2013 09:35

Forskergrupper