Kristian Lunde Bjørke

Bilde av Kristian Lunde Bjørke
English version of this page
Rom FØ374
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Høyenergifysikk

Vegleiar: Alexander Lincoln Read

Faglege interesser

  • Higgs \(\rightarrow \gamma \gamma \) signal i ATLAS detektoren på LHC, CERN.
  • Mørk matterie analyse av Higgs data frå LHC.

Undervising

Bakgrunn

Prisar og stipend

Verv

  • 2018 Representant for midlertidlig vitenskapeleg ansatte, Instituttstyret ved Fysisk Institutt, UiO.
  • 2017 Vararepresentant for midlertidlig vitenskapeleg ansatte, Instituttstyret ved Fysisk Institutt, UiO.
  • 2014 - 2015 Studentrepresentant (Student Rep), University of Sussex Students' Union
  • 2013 - 2014 Styremedlem, Fysisk Fagutvalg, UiO
  • 2013 - 2014 Representant til Studentparlamentet ved UiO, Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU), UiO
  • 2011 - 2013 Styremedlem og sekretær, Fysikkforeningen, UiO

 

Emneord: Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Mørk materie

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. aug. 2016 15:37 - Sist endret 10. mars 2020 14:39