Kristian Lunde Bjørke

Vegleiar: Alexander Lincoln Read

Faglege interesser

  • Higgs \(\rightarrow \gamma \gamma \) signal i ATLAS detektoren på LHC, CERN.
  • Mørk matterie analyse av Higgs data frå LHC.

Undervising

Bakgrunn

Prisar og stipend

Verv

  • 2018 Representant for midlertidlig vitenskapeleg ansatte, Instituttstyret ved Fysisk Institutt, UiO.
  • 2017 Vararepresentant for midlertidlig vitenskapeleg ansatte, Instituttstyret ved Fysisk Institutt, UiO.
  • 2014 - 2015 Studentrepresentant (Student Rep), University of Sussex Students' Union
  • 2013 - 2014 Styremedlem, Fysisk Fagutvalg, UiO
  • 2013 - 2014 Representant til Studentparlamentet ved UiO, Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU), UiO
  • 2011 - 2013 Styremedlem og sekretær, Fysikkforeningen, UiO

 

Emneord: Partikkelfysikk, LHC, CERN, ATLAS, Higgs boson, Mørk materie

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. aug. 2016 15:37 - Sist endret 10. mars 2020 14:39