Øystein Prytz

Førsteamanuensis - Strukturfysikk
Bilde av Øystein Prytz
English version of this page
Telefon +47 22840684
Rom 105
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 Forskningsparken
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser er først om fremst innen faste stoffers fysikk/materialvitenskap. Jeg har de siste årene jobbet med termoelektriske materialer, med spesielt fokus på å benytte elektron energitaps-spektroskopi (EELS) og transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Med denne kombinasjonen kan man undersøke elektronstruktur og bindinger på nanoskala, noe som er spesielt viktig innen moderne materialvitenskap hvor fokus er nettop på å kontrollere materialers egenskaper ved å endre deres struktur på nanonivå.

Bakgrunn

 • Cand. Scient. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2003
 • Ph.D. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2007

Gruppehjemmeside: Optical and Electronic Properties at the Nanoscale

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Thøgersen, Annett; Diplas, Spyridon; Michel, Kathrin; Bjørheim, Tor Svendsen; Prytz, Øystein & Norby, Truls Eivind (2020). The surface of CeO2 unravelled.
 • Aarholt, Thomas; Frodason, Ymir Kalmann & Prytz, Øystein (2019). The impact of local relaxation on defect-complex STEM contrast.
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Alexander, Azarov; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). STEM-EELS investigation of defect formation and thermal evolution in ZnO.
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). Defect formation and thermal evolution in ZnO-based structures (Highlight talk).
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Johansen, Klaus Magnus H; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). Transmission Electron Microscopy methods for atomic-scale investigations of semiconductor properties.
 • Bondevik, Tarjei; Prytz, Øystein & Norby, Truls Eivind (2019). Investigation of the electrostatic potential of a grain boundary in Y-substituted BaZrO3 using inline electron holography.
 • Haug, Kristian; Nguyen, Phuong Dan; Karlsen, Ole Bjørn; Aarholt, Thomas; Bazioti, Kalliopi & Prytz, Øystein (2019). Zinc ferrite spinel embedded in ZnO matrix for solar applications.
 • Haug, Kristian & Prytz, Øystein (2019). Functionalization of transparent conducting oxides. Zinc ferrite spinel in ZnO.
 • Nguyen, Phuong Dan; Granerød, Cecilie Skjold; Aarseth, Bjørn Lupton; Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Svensson, Bengt Gunnar; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). Structural and optical properties of individual Zn2GeO4 particles embedded in ZnO.
 • Song, Xin; Riis, Henrik; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2019). Metallization of selected transition metals on ZnSb by electron beam thermal evaporation. Vis sammendrag
 • Ulvestad, Asbjørn; Koposov, Alexey; Skare, Marte Orderud; Preston, Thomas; Prytz, Øystein; Mæhlen, Jan Petter & Andersen, Hanne Flåten (2019). Amorphous Silicon Nitride-an Anode Material for the Next Generation Li-Ion Batteries.
 • Vasquez, Geraldo Cristian; Bazioti, Kalliopi; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2019). Luminescent properties of Zn2GeO4 nanoparticles embedded in ZnO.
 • Aarholt, Thomas; Sky, Thomas Neset; Nguyen, Phuong Dan & Prytz, Øystein (2018). Low-kV EELS band gapmeasurements on indium monolayer structures in ZnO.
 • Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). (S)TEM characterization and thermal evolution of ion-induced defects in ZnO.
 • Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). An aberration-corrected (S)TEM study of N-induced defects in ZnO: formation and thermal evolution.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). (ZnO)1-X(GaN)X thin films studied by high-resolution structural and spectroscopic imaging.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). Structural-chemical characterization and bandgap measurements at the nanoscale of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Finstad, Terje; Song, Xin; Riis, Henrik & Prytz, Øystein (2018). Cu Films on Thermoelectric ZnSb. Vis sammendrag
 • Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein; Monakhov, Eduard & Nilsen, Ola (2018). Measuring optical properties on the nanoscale: a STEM-EELS study of ZnO. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 2034.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Zikmund, Tomas; Yu, Ting; Nitsche Kvalvik, Julie; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein; Meijerink, Andries & Nilsen, Ola (2018). Aromatic-fluoride nanocomposite materials by atomic layer deposition.
 • Musland, Lars; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Bergli, Joakim (2018). Charge carrier transport in multilayered structures; thermoelectric applications.
 • Ness, Heine Håland; Bondevik, Tarjei & Prytz, Øystein (2018). Basic principle of electron holography.
 • Ness, Heine Håland; Prytz, Øystein & Bondevik, Tarjei (2018). Inline Electron Holography - Theoretical and experimental aspects. Vis sammendrag
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Granerød, Cecilie Skjold; Svensson, Bengt Gunnar; Kuznetsov, Andrej; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2018). Bandgap bowing in crystalline (ZnO)1-x(GaN)x thin films.
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen & Bilden, Sindre Rannem (2018). Simulation of momentum resolved Electron Energy Loss Spectroscopy in the low loss region using model band structures. Vis sammendrag
 • Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn; Nguyen, Phuong Dan; Carvalho, Patricia A. & Lundell, Martin Egge (2018, 21. juni). Illustrert vitenskap. [Tidsskrift].  Bilder.
 • Riis, Henrik; Song, Xin; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2018). Characterization of Cu/ZnSb interfaces.
 • Salim Asbah, Richard; Flage-Larsen, Espen & Prytz, Øystein (2018). Quadratic integration over the three dimensional Brillouin zone.
 • Ulvestad, Asbjørn; Koposov, Alexey; Skare, Marte Orderud; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2018). Amorphous Silicon Nitride - A Novel Anode Material for Li-ion Batteries.
 • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2018). Reply to Comment on 'Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated electron energy loss spectroscopy'. Nanotechnology.  ISSN 0957-4484.  29(31) . doi: 10.1088/1361-6528/aac3ed
 • Zhan, Wei; Prytz, Øystein; Kuznetsov, Andrej & Flage-Larsen, Espen (2018). Band gap mapping of alloyed ZnO using probe-corrected and monochromated STEM-EELS. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 1501-7710. Vis sammendrag
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). (S)TEM characterization of magnetron sputtered ZnO:GaN alloy thin films.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural and chemical characterization of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural characterization and nanoscale bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural/chemical characterization and bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Elanchcelian, Seyon; Granerød, Cecilie Skjold & Prytz, Øystein (2017). TEM-EELS analysis of bandgap properties in -Ga2O3.
 • Elanchcelian, Seyon; Prytz, Øystein & Granerød, Cecilie Skjold (2017). TEM-EELS analysis of band gap properties in beta-Ga2O3,.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Bilden, Sindre Rannem; Zhan, Wei; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Measuring the ZnO bandgap and its temperature dependency with STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO bandgap studied by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei & Prytz, Øystein (2017). Methods for Mapping the Band Gap with High Spatial Resolution by STEM-EELS.
 • Jeu Chiem, Kevin; Prytz, Øystein & Norby, Truls Eivind (2017). Nanoscale measurements of oxidation states in the CaMnO3/LaMnO3 system using Electron Energy Loss Spectroscopy..
 • Riis, Henrik; Finstad, Terje & Prytz, Øystein (2017). Metallization of ZnSb.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2016). The Structure Physics group.
 • Granerød, Cecilie Skjold & Prytz, Øystein (2016). Advantages of EELS Measurements.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Aarseth, Bjørn Brevig; Nguyen, Phuong Dan; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2016). Bandgap measurements by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2016). Band gap measurements by STEM EELS.
 • Johansen, Klaus Magnus H; Zhan, Wei; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Brillson, Leonard J.; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2016). Mapping of Optical band gaps using Electron Energy Loss Spectroscopy in ZnCdO-alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Microstructural characterization of spark plasma sintered (X,X’)NiSn half‐Heusler alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). The effect of spark plasma sintering on structure and phase stability in half-Heusler thermoelectric alloys.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2016). Amorphous SiNx Thin Film Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2016). Amorphous SiNx Thin Film Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Diplas, Spyridon; Walmsley, John; Holmestad, Randi & Prytz, Øystein (2015). An introduction to NORTEM by the NORTEM management group.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Zhan, Wei; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Band gap measurements by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Zhan, Wei; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). High Energy Resolution EELS on ZnO/Cu2O Heterostructures.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Bandgaps in the TEM.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Aarseth, Bjørn Brevig; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2015). Band gap measurements by STEM EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Kuznetsov, Andrej; Nilsen, Ola; Monakhov, Edouard & Prytz, Øystein (2015). Bandgap of Functional Oxides in STEM-EELS.
 • Prytz, Øystein; Zhan, Wei & Granerød, Cecilie Skjold (2015). Status of EELS band gap measurements in the monochromated Titan.
 • Ulvestad, Asbjørn; Andersen, Hanne Flåten; Vie, Preben Joakim Svela; Mæhlen, Jan Petter; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). SiN and SiC Coated Silicon Thin Films as Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). Characterization of PECVD-Grown a-SiC:H for use as Coating for Silicon Thin Film Anodes in Li-Ion Batteries.
 • Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Xu, Chao; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). a-SiN:H and a-SiC:H Coated Silicon Thin Films as Anodes for Li-Ion Batteries.
 • Wiken Langfeldt, Sindre; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Nguyen, Phuong Dan (2015). Syntese og karakterisering av termoelektriske halv-Heusler materialer av typen (Ti,Zr,Hf)NiSn..
 • Zhan, Wei; Kosinskiy, Andrey & Prytz, Øystein (2015). Aberration-corrected High-resolution STEM and EELS on Cr-doped ZnO with Nano ZnCr2O4 Inclusion.
 • Zhan, Wei; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Jensen, Ingvild Julie Thue; Granerød, Cecilie Skjold; Flage-Larsen, Espen; Johansen, Klaus Magnus H; Galeckas, Augustinas; Kuznetsov, Andrej & Prytz, Øystein (2015). STEM-EELS Band Gap Measurement in Zn1-XCdXO Thin Films.
 • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Sørby, Magnus Helgerud (2014). Syntese- og diffraksjonsstudie av faser i systemene Nb–Fe–Sb og Ti–Co–Sn..
 • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Sørby, Magnus Helgerud (2014). X-ray and neutron diffraction study of Co(2-x)TiSn [x < 0.5] solid solution.
 • Løvvik, Ole Martin; Song, Xin; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Fjeld, Harald; Graff, Joachim Seland; Schrade, Matthias; Karlsen, Ole Bjørn; Larsson, Andreas; Casolo, Simone; Prytz, Øystein; Norby, Truls; Finstad, Terje; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2014). Thermoelectric materials from first principles to final applications: Basic and applied thermoelectrics in Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:30 - Sist endret 7. feb. 2018 11:47