Øystein Prytz

Professor - Strukturfysikk
Bilde av Øystein Prytz
English version of this page
Telefon +47 22840684
Rom 23:105
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalleen 21
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser er først om fremst innen faste stoffers fysikk/materialvitenskap. Jeg har de siste årene jobbet med termoelektriske materialer, med spesielt fokus på å benytte elektron energitaps-spektroskopi (EELS) og transmisjonselektronmikroskopi (TEM). Med denne kombinasjonen kan man undersøke elektronstruktur og bindinger på nanoskala, noe som er spesielt viktig innen moderne materialvitenskap hvor fokus er nettop på å kontrollere materialers egenskaper ved å endre deres struktur på nanonivå.

Bakgrunn

 • Cand. Scient. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2003
 • Ph.D. i fysikk fra Universitetet i Oslo, 2007

Gruppehjemmeside: Optical and Electronic Properties at the Nanoscale

Publikasjoner

 • X. Kang, V. M. Reinertsen, K. G. Both, A. Galeckas, T. Aarholt, Ø. Prytz, T. Norby, D. Neagu, and A. Chatzitakis. Galvanic Restructuring of Exsolved Nanoparticles for Plasmonic and Electrocatalytic Energy Conversion. Small 18, 2201106 (2022).
 • S. B. Kjeldby, A. Azarov, P. D. Nguyen, V. Venkatachalapathy, R. Mikšová, A. Mackova, A. Yu. Kuznetsov, Ø. Prytz, and L. Vines. Radiation-induced defect accumulation and annealing in Si-implanted gallium oxide. Journal of Applied Physics 131, 125701 (2022).
 • B. L. Aarseth, C. Granerød, A. Galeckas, A. Azarov, P. D. Nguyen, Ø. Prytz, and L. Vines. Formation and functionalization of Ge-nanoparticles in ZnO. Nanotechnology 32, 505707 (2021).
 • C. Bazioti, V. S. Olsen, A. Y. Kuznetsov, L. Vines, and Ø. Prytz . Formation of N2 bubbles along grain boundaries in (ZnO)1−x(GaN)x: nanoscale STEM-EELS studies Physical Chemistry Chemical Physics 22, 3779 (2020).
 • T. Aarholt, Y. K. Frodason, and Ø. Prytz. Imaging defect complexes in scanning transmission electron microscopy: Impact of depth, structural relaxation, and temperature investigated by simulations Ultramicroscopy 209, 112884 (2020).
 • T. Bondevik, H. H. Ness, C. Bazioti, T. Norby, O. M. Løvvik, C. T. Koch, and Ø. Prytz. Investigation of the electrostatic potential of a grain boundary in Y-substituted BaZrO3 using inline electron holography Physical Chemistry Chemical Physics 21, 17662 (2019).
 • C. Bazioti, A. Azarov, K. M. Johansen, B. G. Svensson, L. Vines, A. Y. Kuznetsov, and Ø. Prytz. Role of Nitrogen in Defect Evolution in Zinc Oxide: STEM–EELS Nanoscale Investigations The Journal of Physical Chemistry Letters 10, 4725 (2019).
 • C. S. Granerød, B. L. Aarseth, P. D. Nguyen, C. Bazioti, A. Azarov, B. G. Svensson, L. Vines, and Ø. Prytz. Structural and optical properties of individual Zn2GeO4 particles embedded in ZnO. Nanotechnology 30, 225702 (2019).
 • C. S. Granerød, A. Galeckas, K. M. H. Johansen, L. Vines, and Ø. Prytz. The temperature-dependency of the optical band gap of ZnO measured by electron energy-loss spectroscopy in a scanning transmission electron microscope. Journal of Applied Physics 123, 145111 (2018).
 • C. S. Granerød, S. R. Bilden, T. Aarholt, Y. F. Yao, C. C. Yang, D. C. Look, L. Vines, K. M. Johansen, and Ø. Prytz. Direct observation of conduction band plasmons and the related Burstein-Moss shift in highly doped semiconductors: A STEM-EELS study of Ga-doped ZnO. Physical Review B 98, 115301 (2018).
 • C. Granerød, W. Zhan, and Ø. Prytz. Automated approaches for band gap mapping in STEM-EELS. Ultramicroscopy 184, 39 (2018).
 • W. Zhan, C. S. Granerød, V. Venkatachalapathy, K. M. H. Johansen, I. J. T. Jensen, A. Yu. Kuznetsov, and Ø. Prytz. Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated Electron Energy Loss Spectroscopy. Nanotechnology 28, 105703 (2017).

Se alle arbeider i Cristin

 • Genz, Nina; Kallio, Antti-Jussi; Oord, Ramon; Krumeich, Frank; Pokle, Anuj & Prytz, Øystein [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Operando Laboratory-Based Multi-Edge X-Ray Absorption Near-Edge Spectroscopy of Solid Catalysts. Angewandte Chemie International Edition. ISSN 1433-7851. 61(48). doi: 10.1002/anie.202209334.
 • Kjeldby, Snorre Braathen; Azarov, Alexander; Nguyen, Phuong Dan; Garcia Fernandez, Javier; Venkatachalapathy, Vishnukanthan & Mikšová, Romana [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Structure and luminescence properties of Si-implanted β-Ga2O3.
 • Kjeldby, Snorre Braathen; Azarov, Alexander; Nguyen, Phuong Dan; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Mikšová, Romana & Macková, Anna [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Structural Transformation of β-Ga2O3 through Si-implantation.
 • Kjeldby, Snorre Braathen; Nguyen, Phuong Dan; Garcia Fernandez, Javier; Haug, Kristian; Galeckas, Augustinas & Jensen, Ingvild Julie Thue [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Optical properties of Fe-decorated inversion domain boundaries and embedded spinel zinc ferrite nanoparticles in zinc oxide.
 • Garcia Fernandez, Javier; Kjeldby, Snorre Braathen; Nguyen, Phuong Dan; Haug, Kristian; Galeckas, Augustinas & Jensen, Ingvild Julie Thue [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Structural and optical investigation of Fe-ZnO nanoarchitectures: from inversion domain boundaries to ZnO/ZnFe2O4 heterostructure.
 • Elgvin, Cana; Kjeldby, Snorre Braathen; Both, Kevin Gregor; Nguyen, Phuong Dan & Prytz, Øystein (2022). Optical Properties of Zinc Ferrite Nanoparticles Embedded in Zinc Oxide Thin Films Investigated by STEM, EELS and CL.
 • Kang, Xiaolan; Reinertsen, Vilde Mari; Both, Kevin Gregor; Galeckas, Augustinas; Aarholt, Thomas & Prytz, Øystein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Galvanic Restructuring of Exsolved Nanoparticles for Plasmonic and Electrocatalytic Energy Conversion (Small 29/2022 Inside back cover feature). Small. ISSN 1613-6810. 18(29).
 • Kang, Xiaolan; Reinertsen, Vilde Mari; Both, Kevin Gregor; Galeckas, Augustinas; Aarholt, Thomas & Prytz, Øystein [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Galvanic restructuring of exsolved nanoparticles for plasmonic and electrocatalytic energy conversion .
 • Bazioti, Kalliopi; Kneiβ, Max; Wenckstern, Holger von; Hage, Fredrik Sydow & Prytz, Øystein (2022). Band Gap Measurements by VEELS of novel κ-(Al0.2Ga0.8)2O3/ κ-(In0.25Ga0.75)2O3 superlattices .
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Kuznetsov, Andrej & Vines, Lasse [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Thermal evolution of point and extended defects in N-implanted ZnO and (ZnO)1−x(GaN)x thin films: STEM-EELS investigations.
 • Aarholt, Thomas; Both, Kevin Gregor; Reinertsen, Vilde Mari & Prytz, Øystein (2021). Surface plasmon investigations by STEM-EELS mapping of Au/Ni nanoparticles on STO.
 • Kjeldby, Snorre Braathen; Azarov, Alexander; Aarholt, Thomas; Prytz, Øystein & Vines, Lasse (2021). Defect-annealing in Si+-implanted β-Ga2O3.
 • Kjeldby, Snorre Braathen; Nguyen, Phuong Dan; Haug, Kristian; Galeckas, Augustinas; Jensen, Ingvild Julie Thue & Thøgersen, Annett [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). EELS and SEM-CL investigations of ZnFe2O4 nanoparticles and iron-decorated inversion domain boundaries in bulk ZnO.
 • Elgvin, Cana; Nguyen, Phuong Dan; Both, Kevin Gregor; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2021). Crystallographically oriented ZnFe2O4 nanoparticles in ZnO thin films .
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Johansen, Klaus Magnus H; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Role of nitrogren in defect evolution in ZnO and (ZnO)₁−ₓ(GaN)ₓ: STEM-EELS nanoscale investigations.
 • Thøgersen, Annett; Diplas, Spyridon; Michel, Kathrin; Bjørheim, Tor Svendsen; Prytz, Øystein & Norby, Truls Eivind (2020). The surface of CeO2 unravelled.
 • Bondevik, Tarjei; Prytz, Øystein & Norby, Truls Eivind (2019). Investigation of the electrostatic potential of a grain boundary in Y-substituted BaZrO3 using inline electron holography.
 • Song, Xin; Riis, Henrik; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2019). Metallization of selected transition metals on ZnSb by electron beam thermal evaporation.
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). Defect formation and thermal evolution in ZnO-based structures (Highlight talk).
 • Vasquez, Geraldo Cristian; Bazioti, Kalliopi; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Granerød, Cecilie Skjold & Nguyen, Phuong Dan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Luminescent properties of Zn2GeO4 nanoparticles embedded in ZnO.
 • Haug, Kristian; Nguyen, Phuong Dan; Karlsen, Ole Bjørn; Aarholt, Thomas; Bazioti, Kalliopi & Prytz, Øystein (2019). Zinc ferrite spinel embedded in ZnO matrix for solar applications.
 • Nguyen, Phuong Dan; Granerød, Cecilie Skjold; Aarseth, Bjørn Lupton; Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander & Svensson, Bengt Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Structural and optical properties of individual Zn2GeO4 particles embedded in ZnO.
 • Aarholt, Thomas; Frodason, Ymir Kalmann & Prytz, Øystein (2019). The impact of local relaxation on defect-complex STEM contrast.
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Johansen, Klaus Magnus H; Azarov, Alexander; Kuznetsov, Andrej & Vines, Lasse [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Transmission Electron Microscopy methods for atomic-scale investigations of semiconductor properties .
 • Bazioti, Kalliopi; Olsen, Vegard Skiftestad; Alexander, Azarov; Kuznetsov, Andrej; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2019). STEM-EELS investigation of defect formation and thermal evolution in ZnO.
 • Ulvestad, Asbjørn; Koposov, Alexey; Skare, Marte Orderud; Preston, Thomas; Prytz, Øystein & Mæhlen, Jan Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Amorphous Silicon Nitride-an Anode Material for the Next Generation Li-Ion Batteries.
 • Hansen, Per-Anders Stensby; Zikmund, Tomas; Yu, Ting; Nitsche Kvalvik, Julie; Aarholt, Thomas & Prytz, Øystein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Aromatic-fluoride nanocomposite materials by atomic layer deposition.
 • Finstad, Terje; Song, Xin; Riis, Henrik & Prytz, Øystein (2018). Cu Films on Thermoelectric ZnSb.
 • Ulvestad, Asbjørn; Koposov, Alexey; Skare, Marte Orderud; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten & Prytz, Øystein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Amorphous Silicon Nitride - A Novel Anode Material for Li-ion Batteries.
 • Riis, Henrik; Song, Xin; Prytz, Øystein & Finstad, Terje (2018). Characterization of Cu/ZnSb interfaces.
 • Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn; Nguyen, Phuong Dan; Carvalho, Patricia A. & Lundell, Martin Egge (2018). Illustrert vitenskap. [Tidsskrift]. Bilder.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). (ZnO)1-X(GaN)X thin films studied by high-resolution structural and spectroscopic imaging .
 • Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). An aberration-corrected (S)TEM study of N-induced defects in ZnO: formation and thermal evolution.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). Structural-chemical characterization and bandgap measurements at the nanoscale of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods .
 • Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2018). (S)TEM characterization and thermal evolution of ion-induced defects in ZnO.
 • Aarholt, Thomas; Sky, Thomas Neset; Nguyen, Phuong Dan & Prytz, Øystein (2018). Low-kV EELS band gapmeasurements on indium monolayer structures in ZnO.
 • Olsen, Vegard Skiftestad; Bazioti, Kalliopi; Azarov, Alexander; Granerød, Cecilie Skjold; Svensson, Bengt Gunnar & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Bandgap bowing in crystalline (ZnO)1-x(GaN)x thin films.
 • Zhan, Wei; Granerød, Cecilie Skjold; Venkatachalapathy, Vishnukanthan; Johansen, Klaus Magnus H; Jensen, Ingvild Julie Thue & Kuznetsov, Andrej [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Reply to Comment on 'Nanoscale mapping of optical band gaps using monochromated electron energy loss spectroscopy'. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 29(31). doi: 10.1088/1361-6528/aac3ed.
 • Ness, Heine Håland; Bondevik, Tarjei & Prytz, Øystein (2018). Basic principle of electron holography.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural/chemical characterization and bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural and chemical characterization of (ZnO)1-X(GaN)X thin films using (S)TEM methods.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). (S)TEM characterization of magnetron sputtered ZnO:GaN alloy thin films.
 • Bazioti, Kalliopi; Granerød, Cecilie Skjold; Olsen, Vegard Skiftestad; Vines, Lasse; Svensson, Bengt Gunnar & Prytz, Øystein (2017). Structural characterization and nanoscale bandgap measurements of (ZnO)1-X(GaN)X thin films.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Vines, Lasse; Johansen, Klaus Magnus H & Prytz, Øystein (2017). Temperature-dependency of the ZnO band gap measured by STEM-EELS.
 • Riis, Henrik; Finstad, Terje & Prytz, Øystein (2017). Metallization of ZnSb.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Zhan, Wei & Prytz, Øystein (2017). Methods for Mapping the Band Gap with High Spatial Resolution by STEM-EELS.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Galeckas, Augustinas; Johansen, Klaus Magnus H; Vines, Lasse & Prytz, Øystein (2017). The temperature-dependency of the ZnO bandgap studied by STEM-EELS.
 • Elanchcelian, Seyon; Granerød, Cecilie Skjold & Prytz, Øystein (2017). TEM-EELS analysis of bandgap properties in 𝛃-Ga2O3.
 • Vikne, Martin Schønning; Prytz, Øystein; Nguyen, Phuong Dan & Bergum, Kristin (2022). TEM Characterization of ZnOxNy for Tandem Solar Cell Applications. Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 • Bergli, Jørgen; Prytz, Øystein; Nguyen, Phuong Dan & Karlsen, Ole Bjørn (2021). Solid state precipitation of spinels in zinc oxide - A microstructure study. Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
 • Bergli, Jørgen & Prytz, Øystein (2021). Solid state precipitation of spinels in zinc oxide - A microstructure study. University of Oslo, Department of Physics.
 • Elgvin, Cana & Prytz, Øystein (2021). Characterization and optical properties of ZnFe2O4 nanoparticles in ZnO thin films - A (S)TEM study. University of Oslo, Department of Physics.
 • Haug, Kristian & Prytz, Øystein (2019). Functionalization of transparent conducting oxides. Zinc ferrite spinel in ZnO. Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.
 • Granerød, Cecilie Skjold; Prytz, Øystein; Monakhov, Eduard & Nilsen, Ola (2018). Measuring optical properties on the nanoscale: a STEM-EELS study of ZnO. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Zhan, Wei; Prytz, Øystein; Kuznetsov, Andrej & Flage-Larsen, Espen (2018). Band gap mapping of alloyed ZnO using probe-corrected and monochromated STEM-EELS. Reprosentralen, University of Oslo. ISSN 1501-7710.
 • Ness, Heine Håland; Prytz, Øystein & Bondevik, Tarjei (2018). Inline Electron Holography - Theoretical and experimental aspects. Unipub forlag.
 • Musland, Lars; Flage-Larsen, Espen; Prytz, Øystein & Bergli, Joakim (2018). Charge carrier transport in multilayered structures; thermoelectric applications. Unipub forlag.
 • Prytz, Øystein; Flage-Larsen, Espen & Bilden, Sindre Rannem (2018). Simulation of momentum resolved Electron Energy Loss Spectroscopy in the low loss region using model band structures. Unipub forlag.
 • Salim Asbah, Richard; Flage-Larsen, Espen & Prytz, Øystein (2018). Quadratic integration over the three dimensional Brillouin zone. Unipub forlag.
 • Elanchcelian, Seyon; Prytz, Øystein & Granerød, Cecilie Skjold (2017). TEM-EELS analysis of band gap properties in beta-Ga2O3, Universitetet i Oslo.
 • Jeu Chiem, Kevin; Prytz, Øystein & Norby, Truls Eivind (2017). Nanoscale measurements of oxidation states in the CaMnO3/LaMnO3 system using Electron Energy Loss Spectroscopy. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:30 - Sist endret 19. aug. 2022 07:11

Forskergrupper