reidarll

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Partikkelakseleratorer. Jobber som post.doc. tilknyttet CERN, innenfor CLIC-prosjektet (Compact Linear Collider). CLIC er en studie av en fremtidig elektron/positron-partikkelknuser, der akselerasjonsenergien blir hentet fra en drivstråle med høy intensitet. Eksperimentelle målinger og simuleringer av "wakefields" i akselerasjonsstrukturer, som kan brukes til å bestemme partikkelbunters posisjon inni strukturene.

Bakgrunn

  • 2011-2014: Doktorgrad (Ph.D.) fra Universitetet i Oslo. Arbeidet ble utført ved CERN, og avhandlingen hadde tittelen "Collective effects and experimental verification of the CLIC drive beam and decelerator".
  • 2008-2010: Sivilingeniør (M.Sc.) fra NTNU, i elektronikk med spesialisering i multimedia-signalbehandling. Masteroppgave utført ved CERN, med tittelen "Power production experiments at the Test Beam Line in the CLIC Test Facility 3". Fulgte CERNs teknisk student-program i hele 2010.
  • 2005-2008: Elektronikkingeniør (B.Sc.) fra Høgskolen i Telemark.

Samarbeid

  • CERN, CLIC
Emneord: Wakefields, CTF3, CLIC, Partikkelakseleratorer, CERN

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Lillestøl, Reidar Lunde (2014). Collective effects and experimental verification of the CLIC drive beam and decelerator.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. feb. 2011 09:34 - Sist endret 19. des. 2014 14:54

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter