Sverre Holm

Professor - Elektronikk
Bilde av Sverre Holm
English version of this page
Telefon +47 22852704
Mobiltelefon +47 93215705
Rom 4460
Brukernavn
Besøksadresse Fysikkbygningen rom V328 Sem Sælands vei 24 N-0371 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Jeg er professor i akustisk avbildning og signalbehandling ved Universitetet i Oslo - fra 1.2.2020 ved Fysisk Institutt (rom V328) - og er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Vår gruppe deltar i "Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS)" som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi er også med i Horizon 2020 prosjektet Force som skal avbilde og manipulere kraftpåvirkningen i og rundt kreftsvulster.

Omtrent en gang i semestret er jeg med på NRK P2s populære Abels Tårn og kommenterer gjerne spørsmål omkring lyd i vid forstand, men også noen ganger vitenskapsfilosofi. Jeg liker å formidle forskning til et populært publikum og har blogget på UiO siden 2010 og også på kollokvium.no, selv om det er blitt litt mindre i det siste pga skriving av en bok.

Det var "Waves with Power-Law Attenuation" som kom ut i 2019 under overskriften kontinuum-fysikk på Springer. Den er også i bokserien til ASA Press (Acoustical Society of America),

Boka handler om å forstå lydbølger i kompliserte medier som biologisk vev og hvordan det påvirker ultralyd og skjærbølger ved medisinsk avbildning. I bunn og grunn handler det om et komplekst samspill mellom mediet og bølger. Derfor har jeg sans for kosmolog og astrofysiker Martin Rees' som sier: "Vi kan forvente store fremskritt på tre områder: det veldig lite, det veldig store og det veldig komplekse." 

De siste årene har jeg gitt inviterte presentasjoner om dette også. Dette har vært på konferanser arrangert av Acoustical Society of America (ASA), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) og IEEE Oceanic Engineering/China Ocean Acoustics. Se engelsk side. Jeg har også vært medlem av Scientific Committe for Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) Conference (2012-2017).

Populærvitenskap

Faglige interesser

Foredrag for nedlasting

Maxwells ligninger
Foto: Åsmund Lindal, www.ilios-kom.no

Listen over publikasjoner fra Cristin-databasen er ikke alltid så brukbar da den ikke ser ut til å klare å skille mellom flere med samme navn som meg. Derfor kan det være bedre å bruke denne listen.

 


 
Emneord: lyd, akustikk, ultralyd, ikke-heltallige (fraksjonelle) deriverte, elastografi, innendørs posisjonering, signalbehandling

Publikasjoner

  • Esmonde, Harry & Holm, Sverre (2020). Fractional derivative modelling of adhesive cure. Applied Mathematical Modelling.  ISSN 0307-904X.  77, s 1041- 1053 . doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.08.021 Vis sammendrag
  • Yang, Xu; Cai, Wei; Liang, Yingjie & Holm, Sverre (2020). A novel representation of time-varying viscosity with power-law and comparative study. International Journal of Non-Linear Mechanics.  ISSN 0020-7462.  119, s 103372 . doi: https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2019.103372
  • Chandrasekaran, Sri Nivas & Holm, Sverre (2019). A multiple relaxation interpretation of the extended Biot model. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  146(1), s 330- 339 . doi: 10.1121/1.5116139
  • Holm, Sverre (2019). Dispersion analysis for wave equations with fractional Laplacian loss operators. Fractional Calculus and Applied Analysis.  ISSN 1311-0454.  22(6), s 1596- 1606

Se alle arbeider i Cristin

  • Aparicio, Joaquin; Alvarez, Fernando; Hernandez, Alvaro & Holm, Sverre (2019). A review of techniques for ultrasonic indoor localization systems.
  • Holm, Sverre (2019). Er naturvitenskap Teorien om Alt?.
  • Holm, Sverre (2019). Evolusjon og klassisk kristen tro.
  • Holm, Sverre (2019). Evolusjon og klassisk kristen tro. Teistisk evolusjon ‐ Evolusjonær kreasjonisme.
  • Holm, Sverre (2019). Troende naturforskere gjennom 400 år ved seks av dem.
  • Holm, Sverre (2019). Troende naturforskere gjennom 400 år ved seks av dem.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:58 - Sist endret 11. feb. 2020 10:04